Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Červenková, Kateřina

Tisk

(Vondrovicová)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:26.5.1952
Text
Dílo

Červenková, Kateřina (roz. Vondrovicová), muzikoložka, narozena 26. 5. 1952, Polička.
 
Studovala klavírní hru u Vladimíra Topinky na konzervatoři v Praze (1967–73) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy tamtéž, hudební vědu a český jazyk a literaturu (1973–78). Titul PhDr. získala v roce 1989. V letech 1978–93 působila v Encyklopedickém institutu ČSAV jako vedoucí věd o umění. Od roku 1993 až dosud je zaměstnankyní Ministerstva průmyslu a obchodu (sekretariát náměstka ministra). Od vysokoškolských studií se soustavně zabývá studiem kompozičních technik Bohuslava Martinů a českou klavírní školou po roce 1945.


Dílo

Knižní tituly
Petr Eben (1. vydání nakladatelství BUBU, Praha 1993; 2. vydání Panton, Praha 1995; 3. vydání německy Schott Musik International, Mainz 2000).
 
Kolektivní díla
Hesla pro encyklopedická díla mj.
Malá československá encyklopedie, 6 svazků, Academia, Praha 1985–87.
Československý biografický slovník, 1 svazek, Academia, Praha 1992.
Josef Tomeš a kolektiv, Český biografický slovník XX. Století, 3 svazky, nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, Praha – Litomyšl 1999.
Připravovaná rodinná encyklopedie, 2. svazky, Ottovo nakladatelství, Praha (v tisku).
Heslo Petr Eben pro encyklopedie Grove a MGG.
 
Studie
Petr Eben a výchova ke vzdělanosti, in Estetická výchova, roč. 30 1989, s. 44–45.
Všechno se rozhoduje v dětství, in Hudební rozhledy XLIII 1990, č. 2, s. 86–89 (portrét Ilji Hurníka).
Nadání a píle, mistrovství a skromnost, in Hudební rozhledy XLIII 1990, č. 11, s. 495–497 (portrét Jana Panenky).
Duchovní svět v životě a hudbě Petra Ebena, in Hudební rozhledy XLIV 1997, č. 9, s. 421–425.
Jan Amos Komenský – inspirace v české soudobě hudbě, in Hudební rozhledy XLV 1992, č. 3, s. 98–103.
Petr Eben – úsměv v srdci, in Hudební výhova, roč. 7 1999, č. 1, s. 7–8.
Vánoce s Petrem Ebenem, in Hudební rozhledy, roč. 54 2001, č. 12, s. 39–41.
 
Edice
Korespondence B. Martinů J. Tausikové – Ganzové 1926–1929, in Hudební rozhledy XVII 1989, č. 6, s. 287–288.
 
Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 25.1.2005