Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilař, Antonín 2)

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:5.8.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1982
Text
Literatura

Pilař, Antonín 2), houslař, narozen 5. 8. 1905, Berlín, zemřel 1982 tamtéž.
 
Syn a žák svého otce berlínského houslaře Antonína Pilaře, bratr houslaře Jaroslava Pilaře. V letech 1919–1920 se zdokonaloval v Markneukirchenu, 1924–1925 pracoval u Josefa Vedrala v Haagu a v roce 1930 u Otakara Špidlena v Praze. Vrátil se do Berlína, kde pracoval v dílně svého otce až do začátku druhé světové války. Oba své syny, Gottfrieda a Hanse Joachima, vyučil houslařství. Po válce pokračoval v Berlíně ve společné dílně spolu se svým bratrem Jaroslavem. Houslařské činnosti zanechal pro nemoc v roce 1967.
Literatura
Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Geigenbauer (Praha 1967, s. 321).
Nováková, Šárka: Houslařské rody Pilařů a Špidlenů (19. a 20. století), diplomová magisterská práce (ÚHV FF MU Brno 2002, s. 39).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.12.2003