Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pilař, Karel

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:30.10.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.6.1985
Text
Literatura

Pilař, Karel, houslař, narozen 30. 10. 1899, Stará Paka, zemřel 28. 6. 1985, Hradec Králové.
 
Otec houslaře Vladimíra Pilaře, bratr houslaře Bedřicha Pilaře. Synovec houslaře Antonína Pilaře. V letech 1913–1916 se vyučil u Josefa Antonína Čermáka v Kutné Hoře. V roce 1917 nastoupil jako tovaryš u bratří Šámalů v Praze. Téhož roku odešel ke svému strýci houslaři Antonínu Pilařovi do Berlína. V roce 1919 přijal pozvání ke spolupráci od pražského houslaře Otakara Špidlena. V roce 1921 odjel do Haagu k houslaři Josefu Vedralovi. Roku 1924 se osamostatnil v Hradci Králové, kde se mu v roce 1926 narodil syn Vladimír. Karel Pilař působil v Hradci Králové také violoncellista až do svých 83 let. V roce 1929 podnikl studijní cestu do Itálie a v roce 1936 do Holandska a Belgie. V roce 1958 se stal zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů. Úspěšně se zúčastnil mnoha soutěží a vychoval řadu žáků. Za svůj život postavil celkem 210 nástrojů. Proslul zejména jako vynikající restaurátor starých mistrovských nástrojů.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 88).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 39).
Pilař, Vladimír - Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 146–149).
Nováková, Šárka: Houslařské rody Pilařů a Špidlenů (19. a 20. století), diplomová magisterská práce (ÚHV FF MU Brno 2002, s. 27–29).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.12.2003