Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Prchal, Jan

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.11.1957
Text
Dílo

Prchal, Jan, hudební pedagog, narozen 20. 11. 1957, Městec Králové.
 
Studoval na gymnáziu v Poděbradech (maturita 1977), absolvoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem (1977–82, obory hudební výchova a ruština, diplomová práce  Moderní populární hudba a možnosti jejího využití v hudební výchově, PaedDr. tamtéž  1988, atestace v oboru teorie vyučování hudební výchově na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1997). Vojenskou službu absolvoval jako sborový zpěvák sboru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze, absolvoval sbormistrovský kurz na tzv. Lidové konzervatoři Praha (1985–86), po deset let se pravidelně účastnil kurzů modernizace hudební výchovy, pořádaných Českou hudební společností, 1995 byl na stáži v Orffově institutu v Salcburku, trvale udržuje kontakty se zahraničními školami (Stuttgart v SRN a Halmstadt ve Švédsku a další).
 
Pedagogicky působí v Liberci a to na Základní škole a Základní umělecké škole (projekt základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v kombinaci se základní uměleckou školou, první v republice, uváděl do praxe); zde nyní zástupce ředitele pro hudební výchovu a základní uměleckou školu. V letech 1991–2000 pedagogicky působil na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci (metodika hudební výchovy – instrumentální a receptivní činnosti na I. stupni základní školy, hudební nauka, dějiny hudby), deset let působil jako okresní metodik hudební výchovy. Od 1988 organizuje letní hudební tábory, kde vede orchestr. V roce 1987 založil a dosud vede dětský vokálně instrumentální soubor Reneta, který se pravidelně umisťuje na předních místech v soutěžích a přehlídkách v rámci České republiky a se kterým dosud nahrál dvě CD (Dokument, 2000 a Reneta, 2002, vydalo občanské sdružení Eurytmie Liberec). Je autorem veškerých úprav – od lidových písní přes instrumentace renesančních skladeb po hudbu 20.století (Bernstein, Gershwin, Ježek, Lennon-McCartney a další). Se svým souborem i se svými žáky koncertoval v řadě zemí Evropy i na konferencích a seminářích Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své práci průkopnicky a vynikajícím způsobem uplatňuje moderní trendy hudební pedagogiky při respektování svébytnosti české hudebnosti. Orientuje se i na hudbu zcela současnou, spolupracuje např.Janou Koubkovou, Lukášem Hurníkem, souborem Dama Dama apod.
 
Odborně se soustřeďuje zejména na začlenění současné populární hudby do hudebněvýchovného procesu a tento trend uplatňuje v práci ve školách, ve spolupráci s pedagogickými fakultami, v lektorské činnosti (vedl po celé republice desítky seminářů pro učitele základních, středních i základních uměleckých škol) a v poslední době i v publikační aktivitě. Vedle samostatných publikací do této publikační aktivity patří i spolupráce s Jaroslavem Herdenem na publikaci Úpravy pro školní soubory ( Praha 2001, Univerzita Karlova) a na Herdenově učebnici My pozor dáme a nejen posloucháme (Praha 1997, Scientia, učebnice hudební výchovy s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), dále stať Populární hudba a její místo v současné hudební výchově (sborník Populární hudba a škola, Praha 2000, Univerzita Karlova, s. 48–51) a další drobnější materiály (časopisy Hudební výchova a Talent).
 
V roce 1999 obdržel cenu České hudební rady za tvůrčí a příkladnou práci v oblasti hudební pedagogiky, je členem meziresortní komise Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, subkomise pro umělecké školství, je lektorem MŠMT pro schvalování učebnic a učebních textů. Od roku 2002 je předsedou Společnosti pro hudební výchovu v rámci České  hudební společnosti.
Dílo
Samostatně vydané publikace 
Kapitoly z hudební nauky  (Liberec 1993, skripta TU Liberec);
Populární hudba ve škole (Praha 1998, Muzikservis, učebnice hudební výchovy s doložkou MŠMT);
Populární hudba ve škole – zpíváme a hrajeme (s Jiřím Holubcem, Praha 1999, Muzikservis, učebnice hudební výchovy s doložkou MŠMT);
Cvičení pro sopránovou zobcovou flétnu (Liberec 2000, Reneta Music, cvičení v duchu populární hudby s doprovody na CD);
Slyšte, slyšte, poslouchejte (Liberec 2003, Reneta Music, metodický materiál pro poslech hudby na I. stupni základní školy);
Rytmická cvičení (Liberec 2004, Reneta Music, jednohlasá a dvojhlasá cvičení pro rytmický výcvik v hudební výchově);
Nebojte se klasiky aneb hrajeme v hudební výchově (s Jiřím Holubcem a Lukášem Hurníkem, připraveno k vydání 2004).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 16.3.2009