Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pešková, Jitřenka

Tisk

(Nevyhoštěná)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:30.9.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.1.2006
Text
DíloLiteratura

Pešková, Jitřenka (roz. Nevyhoštěná), muzikoložka, narozena 30. 9. 1930, Ptýrov, zemřela 28. 1. 2006, Praha.


Od dětství se věnovala hudbě a zpěvu, navštěvovala gymnázium v Novém Bydžově a Českém Lípě (maturita 1950). V letech 1950–55 vystudovala hudební vědu a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium uzavřela diplomovou prací Vranického Oberon a jeho vliv na rozvoj singspielu (vedoucí Mirko Očadlík, otištěno v Miscellanea Musicologica 2, 1957). Po ukončení studií působila v Československém souboru písní a tanců a externě pracovala pro Souborný hudební katalog. V roce 1965 vstoupila do zaměstnaneckého stavu hudebního oddělení Národní knihovny, kde pracovala jako hlavní katalogizátorka Souborného hudebního katalogu. V rámci SHK postupně realizovala a metodicky usměrňovala všechny druhy katalogizačních prací (od základního katalogizačního záznamu po notový incipitový katalog). V letech 1977–89 zastávala funkci vedoucí hudebního oddělení. Byla tajemnicí a později místopředsedkyní české národní skupiny Mezinárodní asociace hudebních knihoven IAML a národním garantem projektu RISM. V roce 1992 ji International Biographical Centre v Cambridge (UK) nominoval za dlouholetou činnost na poli hudebně historické dokumentace na International Woman of the Year.

Pro ediční řadu Národní knihovny Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae vypracovala katalog březnické hudební sbírky (1983) a společně s Jiřím Sehnalem rozsáhlý katalog sbírky olomouckého biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna (1998). Pro Národní knihovnu ČR připravila řadu reprezentativních výstav, v roce 1987 se podílela na přípravě výstavy k 200. výročí pražské premiéry Mozartova Dona Giovanniho v Zrcadlové kapli Klementina a vydání katalogu Mozartův Don Giovanni. Výstava k 200. výročí světové premiéry v Praze 1787–1987. Od roku 1995 byla vedoucí hudebního archivu a knihovny Pražské konzervatoře. Byla členkou výboru a později místopředsedkyní Mozartovy obce, mozartovský výzkum obohatila řadou studií.


Dílo

Hudební katalogy

Českokrumlovská mozartiana. Katalog skladeb W. A. Mozarta z hudební sbírky Státního oblastního archívu Třeboň, pobočka Český Krumlov (Praha 1981, spoluautor Jiří Záloha).
Collectio Ecclesiae Březnicensis. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series III (Praha 1983).

Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series V/1–2 (Praha 1998, spoluautor Jiří Sehnal).
Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově (Praha 2006, spoluautoři Jiří Záloha, Julius Hůlek).


Katalogy výstav

Mozartův Don Giovanni. Výstava k 200. výročí světové premiéry v Praze 1787–1987 (Praha 1987, katalog výstavy, spoluautor Tomislav Volek).

Časoprostor Bohuslava Martinů (Praha 1990, katalog výstavy, spoluautor Iša Popelka).


Studie

Václav Pichl – žák březnické jesuitské koleje (Hudební věda 9, 1972, s. 160–61).

Mozartiana v Souborném hudebním katalogu (Hudební věda 28, 1991, s. 336–40).

Musikalien-Gesamtkatalog der Tschechischen Republik/National music catalogue of the Czech Republic (Info RISM 6–7, 1995, s. 38–41, spoluautorka Zuzana Petrášková).

Tematické katalogy vzácných hudebních sbírek (Národní knihovna 1999, č. 3, s. 138–39).

Emilián Trolda a Souborný hudební katalog (Hudební věda 37, 2000, s. 207–10, spoluautorka Zuzana Petrášková).

Provádění Mozartových oper pražskou konzervatoří v první polovině 19. století (Hudební věda 38, 2001, s. 397–415).


Literatura

Hůlek, Julius: Významné životní jubileum PhDr. Jitřenky Peškové (Národní knihovna 2001, č. 2, s. 135–36)

Hůlek, Julius: Jitřenka Pešková (Hudební rozhledy 2006, č. 3, s. 26)

Volek, Tomislav: Odešla Jitřenka Pešková (Hudební věda 43, 2006, s. 217–219).


Jana Spáčilová

 

Datum poslední změny: 2.2.2011