Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šustíková Věra

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:9.1.1956
Text
DíloLiteratura

Šustíková, Věra, muzikoložka, narozena 9. 1. 1956, Uherské Hradiště.

 

Studovala hru na klasickou kytarou na konzervatoři v Brně (1977), poté pokračovala ve studiu českého jazyka a hudební výchovy na FFUK v Praze (1977–82, PhDr. 1982). Od počátku své kariéry působí v Muzeu české hudby Národního muzea v Praze. V letech 1986–89 působila jako výzkumný pracovník MČH (oblast B. Smetana), poté jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník MČH (1989–98) a od 1998 převzala fibichovskou problematiku, byla pověřena přípravou projektu Mezinárodní oslavy Z. Fibicha v roce 2000 (UNESCO). Je řešitelkou několika grantových a výzkumných projektů. Od roku 2002 vyučuje na pražské DAMU. Je místopředsedkyně České společnosti pro hudební vědu, prezidentka Společnosti Zdeňka Fibicha, členka výboru společnosti Slovo a hlas, zakladatelka a ředitelka Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, zakladatelka a ředitelka Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha, zakladatelka a lektorka Uměleckých dílen melodramu a
členka odborné poroty Mezinárodní soutěže v interpretaci melodramů. Badatelsky se zaměřuje na hudební vývoj 19. a 20. stol., dějiny české hudební kultury 19. stol., v posledních letech se specializuje na melodram. Publikuje články a kritiky v odborných časopisech (Hudební rozhledy, Gramorevue, Harmonie, Talent).


Dílo

Dílo literární (výběr)
Má vlast a její vědecká reflexe (in: Z pokladnice Národního muzea 1818–1998, katalog NM, Praha, Národní muzeum, 1998, s. 36–37).

Zdeněk Fibich 1850–1900 (Praha, Národní muzeum, 2000).

Der heutige Zustand der Quellenbasis von Zdeněk Fibichs Leben und Work (in: Fibich – melodram – secese, sborník ČHS-SZF a NM-MČH, Praha 2000, s. 21–25).

Czech concert-melodrama from Zdeněk Fibich to the Present (in: Fibich – melodram – secese, sborník ČHS-SZF a NM-MČH, Praha 2000, s. 185–162).

Kytice a hudba (in: Kytice v nás, Městská knihovna, Jičín 2003, s. 74–86).

Počátky melodramu v Evropě a v české hudební kultuře (in: Česká hudba 2004, sborník, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, s. 35–40).

Modrý pokoj – genius loci Jaroslava Ježka (in: Slavnostní konference u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Ježka, sborník KJJ, Praha 2006, s. 12–17).

Společnost Zdeňka Fibicha a oživení koncertního melodramu (Hudební věda, 2008, r. 45, č. 3– 4, s. 404–412).          

Německý melodram v Čechách (in: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti, Ústí nad Labem. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 114–121).

Melodram v současnosti (Javisko roč. 40, č. 4, Bratislava, 2008).

Melodram opět žije (Grand Biblio, roč. 2, č.1 0, Grand Princ Praha 2008)

Melodram ve sbírkách Českého muzea hudby (Musicalia, 2010, roč. 2, č. 1–2, s. 65–96).

The Context of the Melodrama Cycle Hippodamia by Jaroslav Vrchlický and Zdeněk Fibich (in: Musicologica Olomucensia 12. Olomouc, Univerzita Palackého, 2010, s. 195–202).

Mezinárodní situace v oboru koncertního melodramu (Disk, 2011, roč 35, č. 1 (březen), s. 143–150.

Sběratel Zdeněk Fibich (Muzikologické fórum, 2012, roč.1, č.1, s. 39–46).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 24.5.2007