Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brodská, Božena

Tisk

(Křepelková)

Charakteristika: Tanečnice, pedagožka, kritička a historička

Datum narození/zahájení aktivity:27.7.1922
Text
DíloLiteratura

Brodská, Božena (roz. Křepelková), tanečnice, pedagožka, kritička a historička, narozena 27. 7. 1922, Praha.
 
Božena Brodská zásadním způsobem ovlivnila vývoj české baletní/taneční historiografie, v mnoha směrech položila základy historického studia zejména divadelního tance u nás. Jako tanečnice byla žačkou Milči Mayerové (1932–38), Lídy Myšákové (1940–44) a Niny Jirsíkové (1945–46). Studovala hudební vědu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1946–50) a absolvovala studium teorie tance na katedře tance Akademie múzických umění v Praze (1955, žačka Jana Reimosera). Byla v angažmá v Družstvu divadel práce (Karlín) 1946/47, v D 45, 1947–49 a v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého 1950/51. Od roku 1955 působila na katedře tance AMU v Praze (docentka 1975, profesorka 1982, vedoucí katedry 1975–86), kde přednáší dosud. Pedagogická a badatelská činnost tvořila základní náplň její odborné aktivity. Vyšla z podnětů Jana Reimosera a zaměřila se především na historické studium tance. Hlavní tematické okruhy její práce tvořilo sledování historického vývoje divadelního tance 18. a 19. století v evropském i specificky českém kontextu. Při studiu českého divadelního tance shromáždila základní sumu faktografického materiálu rozsáhlým studiem pramenů, uložených v českých, ale také rakouských a jiných institucích. Výsledky svého výzkumu publikovala především ve formě vysokoškolských učebních textů, spolupracovala autorsky na syntetizujících publikacích, například Dějiny českého divadla II (1968), Divadlo v Kotcích (1992), Dějiny umělecké kultury II (1996) a další. Řadu popularizačních článků vydala v Tanečních listech. Její texty představovaly v podstatě jedinou českou reflexi dané problematiky. Významně přispěla ke konstituování české taneční vědy, vychovala další generace badatelů v oblasti tance (Jana Holeňová, Helena Kazárová, Dorota Gremlicová).
Dílo
Dějiny českého divadla, II (Praha 1968) (spoluautorka);
Romantický balet (Praha 1974);
Dějiny českého baletu do roku 1918 (Praha 1983);
Dějiny ruského baletu (Praha 1984);
Divadlo v Kotcích (Praha 1992) (spoluautorka);
Dějiny umělecké kultury, II (Praha 1996) (spoluautorka);
J. G. Noverre a jeho libreta a spisy v našich fondech (Ozvěny tance, Praha 1998);
Vybrané kapitoly z dějin baletu (Praha 2000);
Les Ballets Russes (Praha 2001).
Literatura
Český taneční slovník (Praha 2001).
 
Dorota Gremlicová
Datum poslední změny: 19.5.2005