Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nedoma, Vlastimil

Tisk


Charakteristika: Sbormistr a hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:16.4.1927
Text
Literatura

Nedoma, Vlastimil, sbormistr a hudební organizátor, narozen 16. 4. 1927 Chudobín (u Litovle).
 
Syn učitele. Vystudoval lesnickou školu v Hranicích. Laické hudební vzdělání získal na hudebních školách v Litovli a poté v Hranicích, kde v letech 1947–49 řídil studentský sbor. Naučil se hrát na housle a violoncello a působil v řadě hudebních souborů. Po studiích pracoval čtyři roky v Praze a od roku 1956 se natrvalo usadil v Litovli. V roce 1961 se stal violoncellistou litovelského kvarteta. Roku 1968 založil smíšený pěvecký sbor Kantika a stal se jeho stálým sbormistrem. Přísným výběrem kvalitních hlasů a soustavnou prací přivedl Kantiku k velmi slušným výkonům, které budily příznivý ohlas doma (zejména chrámovými koncerty v Olomouci a stylovými koncerty na hradě Bouzov, na zámku v Bludově a jinde) i v zahraničí (dlouhodobá spolupráce s míšeňským smíšeným sborem Blaue Schwerter nebo se Smíšeným mariánským sborem v Krakově). Inicioval četná společná vystoupení s příbuznými pěveckými soubory (např. olomoucký Nešvera, Rožmberská kapela) a operními pěvci (např. s Richardem Novákem z Brna nebo s Boženou Frankovou a manželi Jaroslavem a Janou Majtnerovými z Olomouce). Kromě toho se věnoval od roku 1978 výuce hry na smyčcové nástroje a zobcové flétny v litovelském Městském klubu. Zasloužil se též o vznik Kruhu přátel hudby v roce 1973, kterému dlouhá léta předsedal. Patří k významným představitelům litovelského hudebního života.
Literatura
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (část II, Praha 1982).
SČHK.
Šik, Lubomír (ed.): Almanach Litovel (Litovel 1996).
 
Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 19.10.2004