Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smetáčková, Míla

Tisk


Charakteristika: Publicistka a organizátorka

Datum narození/zahájení aktivity:7.5.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.9.2012
Text
Dílo

Smetáčková, Míla, publicistka a organizátorka, narozena 7. 5. 1928, Praha, 7. 9. 2012, Praha.
 
Absolvovala dívčí reálné gymnázium v rodišti (1939–47), poté byla po dva roky (1947–49)  posluchačkou oboru dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Jan Květ, Antonín Matějček, Oldřich Blažíček a další). V letech 1941–47 byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde vedla pěvecký ansámbl.  V letech 1948–86 byla v domácnosti, od 1996 do 1992 ve svobodném povolání (překladatelka a tlumočnice), poté v důchodu.
 
V letech 1992–2007 spolupracovala jako publicistka s měsíčníkem Hudební rozhledy a s dalšími periodiky (Newsletters, vyd. Antonín Dvořák Society v Londýně, Opus musicum, Učitelské noviny, Hudební výchova, Naše rodina a další); orientovala se především k hudebně-pedagogické a výchovné problematice. Smetáčková rovněž připravovala pořady pro rozhlasové stanice Radio Classic (1994–96) a Radio Regina (1995–99). Publikace Život s taktovkou zachycuje její společný život s dirigentem Václavem Smetáčkem v letech 1948–86 a je cenným autentickým pramenem informací o jeho životě a díle.
 
Míla Smetáčková zastávala řadu funkcí, mimo jiné funkci předsedkyně České hudební společnosti (1992–2007), členky výboru Společnosti Antonína Dvořáka, členky výboru Společnosti pro starou hudbu atd. V současné době (2007) je místopředsedkyní Společnosti Josefa Bohuslava Foerstra, členkou komitétu pěveckých sborů Musica Sacra über die Grenzen, místopředsedkyní Společnosti Antonína Dvořáka pro českou a slovenskou hudbu v Londýně. V roce 2006 jí byla za agilní činnost  udělena Cena České hudební rady.


Dílo

Dílo literární

Knihy

Život s taktovkou. Nakladatelství UNIVERSUM (Praha 1991);
Život s taktovkou. II. vydání, vlastním nákladem (Praha 2006).
 
Články, stati (výběr) 
Concertino Praga slaví narozeniny (Lidová demokracie, 17. 11. 1992);
Mladí dirigenti v Katovicích (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 2, s. 80–81);
Bachovské setkání v Paláci kultury v Praz. (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 7–8, s. 353);
Jan Amos Komenský a hudební výchova (Opus musicum 24, 1992, č. 9, s. IX);
Odešel mistr (nekrolog Karla Bidlo) (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 9, s. 402);
S kyticí v ruce... (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 10, s. 454);
Komenský a hudba (Hudební rozhledy 45. 1992, č. 11, s. 517);
S kuřátkem ve znaku (Opus musicum 25, 1993, č. 1,  s. V–VI);
Setkání nad Scarlattim (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 2, s. 65);
Schola ludus – utopie nebo realita? (Učitelské noviny, 1993, č. 19);
Mezinárodní konference E.A.S. v Leuvenu (Opus musicum 26, 1994, č. 2–3, s. VII);
Hudbou k radosti (Naše rodina, 1994, č. 8, s. 12);
Štrausova harmonická rodinka (Mladá dáma, 1994, č. 10–11, s. 46–47);
Slavné šedesátiny Společnosti pro hudební výchovu (Hudební výchova 3, 1994–95, č. 1, s. 1–2);
Kulturní kaleidoskop ve Skutči (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 8, s. 14);
Konference v Jaroměřicích (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 37);
Festival studentských orchestrů v Emauzích (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 1, s. 10 a 12);
Chvála amatérů (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 4, s. 14);
Hvězda na dirigentském nebi tentokrát rodu ženského (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 2, s. 28);
ISME 96 (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 9, s. 34);
Hudba staletí (Úspěšný pokus o resuscitaci „výchovných koncertů“) (Hudební výchova 5, 1996–97, č. 1, s. 17);
Strakonický projekt pro mentálně a zdravotně postižené hudebníky (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 7, s. 22);
Pocta Jarmile Novotné (Opus musicum 30, 1998, č. 1, s. XVI);
ČHS v Africe (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 9, s. 34–35);
Reprezentanti naší hudební výchovy v jihoafrické Pretorii (ISME) (Hudební výchova 7, 1999, č. 1, s. 15–16);
40. Chopinův festival (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 190, s. 9);
Tichý návrat královny ze Sáby  (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 9, s. 36–37);
Zpěvy a tance dvorských zahrad (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 11, s. 16);
Můj splněný sen... (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 11, s. 34);
Dobrá věc se podařila (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 12, s. 39);
Salve caritas, salve vita. Česká hudební společnost... (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 7, s. 33);

Růžena Hořáková–Firkušná zemřela v Buenos Aires (nekrolog) (Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 9, s. 30);
Sagra musicale ambra (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 11, s. 37);
4. festival koncertního melodramu tentokrát mezinárodně (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 2, s. 7–8);
Legenda jménem Zdenka Podhajská (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 2, s. 41);
Zapomenutá sláva (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 4, s. 41);
Vítězné tažené koncertního akordeonu (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 5, s. 12);
Salve vita – salve caritas (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 6, s. 19);
Česká duchovní hudba ve Vídni (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 9, s. 34);
Mé dojmy ze „Zeleného pahorku“ aneb Bayreuther Festspiele 2002 (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 10, s. 25–26);
Mezinárodní Fibichův festival a soutěž 2002 (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 21–22);
5. Mezinárodní festival koncertního melodramatu... (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 1, s. 6–7);
Pocta Dvořákovi (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 1, s. 18–19);
Koncert k 30. výročí úmrtí Otto Alberta Tichého (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 17);
Berliner Festwochen (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s. 38–39);
Ještě k výročí 17, listopadu – Vzpomínání České filharmonie (Hudební rozhledy 58, 2004, č. 1, s. 24);
Concertino Praga 2004 (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 1, s. 19);
PhDr. Jiří Bajer, DrSc. (nekrolog) (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 2, s. 31);
Zemřel dlouholetý předseda České hudební společnosti Jiří Bajer (Talent 8, únor 2006, s. 22);
Vzpomínky na Václava Smetáčka (Hudební rozhledy 9, 2006, č. 10, s. 49–50);
Výstava ke 100. výročí narození dr. Václava Smetáčka (Hudební rozhledy 59, 2006, č 11, s. 49);
Koncertní melodram (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 1, s. 16).
 
Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 7.7.2008