Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slimáčková, Jana

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka a hudební publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:21.2.1970
Text
Dílo

Slimáčková, Jana (prov. Michálková), muzikoložka a hudební publicistka, narozena 21. 2. 1970, Brno.

Po maturitě na gymnáziu v Brně v roce 1988 začala studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor hudební věda (abs. 1996), estetika (abs.1994) a sociologie a sociální práce (1990–1993). Hudební vědu zakončila diplomovou prací s názvem Alessandro Poglietti. Pohled do života a díla. Závěrečná práce z estetiky měla název Autenticita ve staré hudbě. V roce 1996 zahájila doktorské studium (v letech 2003–07 přerušeno). Během studií absolvovala několik zahraničních studijních pobytů ve Velké Británii, v Uppsale, ve Vídni. Zájem o starou hudbu podmínil účast na celé řadě interpretačních kurzů u nás i v zahraničí. Již od počátku studií na FF MU se účastnila muzikologických konferencí a seminářů. Badatelsky se zaměřuje na provozovací praxi staré hudby, varhanní tvorbu a problematiku baroka obecně.
V letech 1992–93 a 1994–95 byla hudební redaktorkou Českého rozhlasu Brno. V letech 1999–2000 vyučovala na Církevní konzervatoři v Kroměříži (dějiny hudby, kontrapunkt, hudební formy, intonace, nauka o hudebních nástrojích). Dramaturgem Státní filharmonie Brno byla v letech 2000–03. Od roku 2000 je odbornou asistentkou na JAMU. Velkou část jejích aktivit tvoří příprava hudebních pořadů a publicistika pro Český rozhlas Brno, Vltava a Praha (v cyklu Musica antiqua, Historické varhany, Slovo o hudbě, Naše téma, Toulky Moravou a dalších). Je autorkou mnoha studií pro hudební periodika (Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, The Consort) a mnoha recenzí, průvodních slov a programových textů ke koncertům (Státní filharmonie Brno, MHF Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Concentus Moraviae a další). V roce 1996 byla autorkou projektu a pořadatelkou Festivalu staré hudby Brno.


Dílo

I. Dílo literární

Studie a stati
(výběr)
Neuigkeiten über A. Poglietti (Colloquium Wenn es nicht Österreich gegeben hätte. FF MU Brno & Editio Supraphon Praha, Brno 1997, s. 203–206).
Jan Křtitel Vaňhal a jeho vídeňská Preambula (1815) (Opus musicum 36, 2004, č. 6, s. 39–41).
Jan Křtitel Vaňhal: True patriot and Zealous Christian (Czech Music Profiles 2005, č. 1, s. 6–8).
Stile antico jako dědictví renesanční polyfonie (Sborník mezinárodní konference HF JAMU, Brno 2005, s. 8–11).
Z andělských kůrů přes císařský dvůr pod tureckou šavli (Opus musicum 38, 2006, č. 5, s. 30–33).


II. Dílo hudební

Notové edice
(ed.) Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813): Praeambula pro varhany (ArtThon, Opava 2003).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 5.1.2011