Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vítek, Bohuslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, publicista, pedagog a dramaturg

Datum narození/zahájení aktivity:27.11.1943
Text
DíloLiteratura

Vítek, Bohuslav, muzikolog, publicista, pedagog a dramaturg, narozen 27.  11. 1943,
Litomyšl.
 
Studoval na Pedagogickém institutu v Pardubicích (1960–64), poté v letech 1965–78 učil na základních školách a po dvanácti letech se vrátil ke studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, obor hudební věda u Vladimíra Sommera, Petra Ebena, Jaromíra Černého a Františka Mužíka (1977–83, PhDr. 1984). Od roku 1978 byl souběžně  zaměstnán v Komorní filharmonii v Pardubicích nejprve jako dramaturg a od roku 1985 do 1990 jako ředitel. Zároveň v letech 1990–93 byl pedagogem Konzervatoře v Pardubicích (učil obory dějiny hudby, hudební teorie, intonace atd.), externě zde působil rovněž v letech 1980–89 a 2007–09 a poté by deset let (1990–2000) činný ve funkci dramaturga Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK; současně od 1993 do 1997 a znovu 1999–2002  byl vedoucím redaktorem redakce vážné hudby stanice Český rozhlas 3 – Vltava;  v letech 1997–99 a znovu 2002–07 byl zástupcem vedoucího redaktora tamtéž (mezi tím 2002–06 zde vykonával funkci hudebního dramaturga). Od roku 2006 je v důchodu. Do 2007 měl souběžný pracovní poměr v Českém rozhlase, stanice Vltava, od 2007 je tamtéž externím redaktorem. V letech 1996–2006 byl rovněž ředitelem hudebního festivalu Pardubické hudební jaro. Vykonával funkci okresního metodika pro hudební výchovu v Pardubicích (1973–78); externě působil jako učitel hudební nauky v Lidové škole umění v Pardubicích–Polabinách (1975–81), učitel Základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy v Pardubicích–Polabinách (1991–93) a korepetitor na Základní umělecké škole v Přelouči (1991–93). V současné době (2009) působí jako lektor dramaturgie Komorní filharmonie Pardubice.
 
Vítek se v odborné praxi věnuje především problematice hudební dramaturgie. Od roku 1990 spolupracuje rovněž s Pražským komorním orchestrem, od 1975 vyvíjí publicistickou a recenzní činnost v denním a odborném periodickém tisku (Hudební rozhledy, Harmonie, Rudolfinum Revue, Týdeník Rozhlas). Zpracovává četné texty do bookletů  kompaktních desek, vytvořil více než šest set celovečerních pořadů pro Český rozhlas (mimo jiné texty k cyklům symfonií Gustava Mahlera, Antona Brucknera, Johannese Brahmse, Ludwiga van Beethovena, Jeana Sibelia, dále ke všem operám Giuseppe Verdiho, ke kompletnímu provedení orchestrálního díla Antonína Dvořáka, texty k pořadům o Karlu Ančerlovi, Arturo Toscaninim, Pierru Boulezovi, Karlu Richterovi i k dalším nahrávkám významných českých i zahraničních interpretů, atd. – většina z nich byla uvedena v pořadech stanice Vltava CD Laser. Na téže stanici uvádí pravidelný recenzní pořad o nových nahrávkách na kompaktních discích Rondo, jehož byl jedním z iniciátorů. V letech 1978–90 spolupracoval se stanicí Československého (Českého) rozhlasu v Hradci Králové. Působil v řadě veřejných funkcí; mimo jiné byl členem soutěžních porot (Ceny Harmonie, soutěž Davydoff pro nejnadanějšího českého interpreta, Soutěž Bohuslava Martinů v Pardubicích, Soutěž dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně). 1968–81 byl členem,  později korepetitorem a vedoucím hlasové skupiny ve Vysokoškolském uměleckém souboru v Pardubicích. 1969–77 byl druhým dirigentem Pardubického dětského sboru, 1981–85 vedoucím pěvecké složky folklorního souboru Lipka v Pardubicích. Pravidelně rovněž přednáší o různých hudebních tématech. 1986–90 a 2007–08 byl členem Rady pro státní orchestry Ministerstva kultury České republiky. Vítek byl rovněž členem několika konkursních komisí pro ředitele orchestrů a vedoucí uměleckých hudebních institucí.
Dílo
Dílo literární

Knihy

15 let Východočeského komorního orchestru (Pardubice 1984).
Přehled dějin světové hudby, studijní text – skripta (Pardubice1991).
Přehled dějin světové hudby, studijní text – skripta (Pardubice 1994).
Přehled dějin světové hudby, studijní text – skripta (Pardubice 2006).
 
Obsáhlejší stati
Nahrávky na černých a stříbrných kotoučích (Česká filharmonie 100 plus 10, Praha 2006, s. 103–123).
Diskografie, přehled nahrávek za posledních 10 let (Česká filharmonie 100 plus 10, Praha 2006, s. 234–248).
 
Články, recenze, rozhovory (výběr)
Pardubický orchestr v Beethovenově roce (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 4, s. 159);
Ústřední kolo LŠU v pěveckých oborech v Pardubicích (Hudební rozhledy 30, 1977, č. 6, s. 279);
Festival akademických sborů v Pardubicích (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 1, s. 12–13);
K pravým hodnotám si člověk vždy najde cestu. S Václavem Rabasem hovořil Bohuslav Vítek (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 3, s. 97–99);
Festival IFAS Pardubice (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 12, s. 539–540);
Soutěž v interpretaci soudobé hudby (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 1, s. 19);
Minulost i budoucnost – stereofonie Karla Ančerla (Harmonie 2002, č. 7, s. 13);
Martinů v Ančerlových nahrávkách (Revue Rudolfinum 2004/2005, č. 2, s.  14–15);
Supraphon – velká koncertní a operní scéna (Harmonie 2002, č. 7, s. 22).
 
Internetové zdroje
Přehled dějin hudby (Virtuální muzikologie): http://www.dejiny.hudby.cz/public/index.phtml
Literatura
I. Lexika
Slovník českých sbormistrů (Praha 1982).
Andrle, Austin: Osobnosti Vysokého Mýta 1310–2001 (Vysoké Mýto 2001).
 
II. Ostatní
Velehradská, Milada: Dobrá hudba je nezničitelná (Deníky Bohemia, 27. 11. 2004).
 
Petar Zapletal
Text

Datum poslední změny: 4.7.2008