Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kašpárek, Ludvík

Tisk


Charakteristika: Hudební redaktor a dramaturg

Datum narození/zahájení aktivity:10.6.1942
Text
Literatura

Kašpárek, Ludvík, hudební redaktor a dramaturg, narozen 10. 6. 1942, Kladno.
 
Po studiích na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se stal hudebním redaktorem zahraničního vysílání v Československém rozhlase Praha (1968–89). Krátce pracoval ve vydavatelství Panton jako vedoucí redaktor (1989–90), poté jako vedoucí kulturního oddělení deníku Lidová demokracie (1990–92) a jako tiskový mluvčí České filharmonie (1993–99). Externě vyučoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1992–94). Od roku 1999 působí jako ředitel Komorní filharmonie Pardubice. Mimoto spolupracuje s Českým spolkem pro komorní hudbu (v letech 1990–99 byl jednatelem spolku a od roku 1999 až dosud je jeho dramaturgem). Je také členem dozorčí rady Nadace Bohuslava Martinů (od roku 1997). Věnuje se hudební kritice a publicistice, podílel se na Sborníku Český spolek pro komorní hudbu 1994–2004, který vydala Česká filharmonie v roce 2004. Vytváří odborné texty do programů České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK atd.
Literatura
Jarolímková, Hana: O Českém spolku pro komorní hudbu s dr. Ludvíkem Kašpárkem (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 6, s. 24–25).
 
Silvie Adamová
Text

Datum poslední změny: 15.4.2009