Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mojžíšová, Olga

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, vedoucí muzea a kurátorka

Datum narození/zahájení aktivity:20.12.1955
Text
Dílo

Mojžíšová, Olga, muzikoložka, vedoucí muzea a kurátorka, narozena 20. 12. 1955, Náchod.

V letech 1975–80 studovala hudební vědu a dějiny divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, roku 1981 získala titul doktorský. Badatelsky byla už od školy zaměřena nejvíce k české hudbě 19. století a smetanovské problematice.

V letech 1979–91 pracovala jako kurátorka v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v oddělení hudebního archivu, od roku 1992 je vedoucí Muzea Bedřicha Smetany v Praze. Zde vytvořila autorský kolektiv, který pod jejím vedením připravuje kritickou edici dopisů Bedřicha Smetany a katalog smetanovských pramenů.

V Českém muzeu hudby se podílela se na kompletním zpracování pozůstalosti Antonína Dvořáka (1980–81) a Bedřicha Smetany (1982–84), zabývala se problematikou digitalizace pramenů (faksimilové edice pramenů k operám Dvě vdovy, Libuše, Hubička). Byla či je autorkou stálých expozic v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze (s Martou Ottlovou a dalšími) a v Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích, včetně katalogů a dalších smetanovských výstav.

Mojžíšová je členkou výboru Společnosti Bedřicha Smetany, členkou Společnosti Jana Kubelíka a členkou presidia České hudební rady.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace

S kým korespondoval Bedřich Smetana (Praha, Národní muzeum 12009; společně s Milanem Pospíšilem; publikace obsahuje anglický i německý překlad);

Bedřich Smetana a jeho korespondence (Praha, Národní muzeum 12011; společně s Milanem Pospíšilem; publikace obsahuje anglický překlad).

Studie a stati (výběr)

Z hudebního archivu Lobkoviců (Rukopis úpravy Haydnova oratoria). (Opus musicum 16, 1984, s. 93–95);

K historii Společnosti Bedřicha Smetany (in: Sto let odkazu Bedřicha Smetany, ed. Milan Kuna, Praha 1985, s. 208–216);

Bedřich Smetana a východní Čechy (in: Muzikologické dialogy 1984, ed. Stanislav Bohadlo, Hradec Králové 1986, s. 213–229);

The state of Smetana source. Materials: 1994 (in: Bedřich Smetana. 1824–1884. Report of the International Musicological Conference, Praha 24th–26th May 1994, Praha, Muzeum Bedřicha Smetany 1995, s. 243–251; současně i editorkou celého sborníku společně s Martou Ottlovou);

Smetanovské prameny – stav 1994 (Hudební věda 32, 1995, č. 1, s. 19–26);

Současný stav kritických edicí smetanovských pramenů (in: Kritické edice hudebních památek. Sborník příspěvků z konferencí katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994, red. Alena Burešová, Olomouc, Univerzita Palackého 11996, s. 86–92);

Jan Kubelík a Česká filharmonie (in: 100 let České filharmonie – historie, osoby, kontexty, Praha [1997], s. 44–55);

Hudba v lobkovických sídlech a salonech (in: Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň 12.–14. března 1998, ed. Helena Lorenzová a Taťána Petrasová, Praha, Koniash Latin Press 11999, s. 208–216);

Projekt digitalizace rukopisů Bedřicha Smetany – důvody, metodika, využití.

Restrukturalizace sbírek jako nezbytný předpoklad katalogizace. Specifika a problémy sbírkových fondů Smetanova muzea (in: Kritické edice hudebních památek IV, ed. Stanislav Tesař, Olomouc 2001, s. 35–38, 113–116);

Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu (in: Musicologica Brunensia 45, sv. 1–2, Brno, Masarykova Univerzita 2010, s. [163]–169);

Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany (Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 5–17; společně s Milanem Pospíšilem).

Hesla ve slovnících a encyklopediích

MGG2 (heslo Bedřich Smetana).

Muzejní katalogy, výstavní katalogy, propagační publikace, průvodce (výběr)

Antonín Dvořák. Inventář fondu (Praha, Muzeum české hudby 1981; společně s J. Fojtíkovou);

Bedřich Smetana. Inventář fondu (Praha, Muzeum české hudby 1984; společně s J. Fojtíkovou);

Muzeum Bedřicha Smetany (Praha 1999; společně s Martou Ottlovou);

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích (Praha, Národní muzeum 2003; edice Průvodce);

Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006 (Praha, Národní muzeum 12006; společně s Janou Plecitou a Milanem Pospíšilem; publikace obsahuje anglický překlad);

Bedřich Smetana na cestě z Litomyšle (Litomyšl, Smetanova Litomyšl 2009; společně s Radmilou Habánovou, Hanou Klimešovou a Janem Piknou; publikace obsahuje anglický překlad).

Notové edice, komentáře k nahrávkám

Bedřich Smetana: Dvě vdovy. Faksimilové vydání notových pramenů (CD, Praha, Národní muzeum 1995);

Antonín Vranický: Six Concertante Quartets (CD, Studio Matouš, MK 0040, 1997; průvodní text);

Bedřich Smetana: Hubička. Faksimilové vydání notových pramenů (CD, Praha, Národní muzeum 2002; společně s Janou Plecitou);

Bedřich Smetana: Libuše. Faksimilové vydání notových pramenů (CD, Praha, Národní muzeum 2002; společně s Janou Plecitou a Milanem Pospíšilem).

Drobnější práce, články, recenze, zprávy (výběr)

Hana Séquardtová – Bedřich Smetana (Hudební věda 27, 1990, č. 3, s. 283–284);

[OLGA MOJŽÍŠOVÁ převzala v listopadu...] (Hudební věda 30, 1993, č. 1, s. 86);

Muzeum Bedřicha Smetany (Hudební věda 30, 1993, č. 4, s. 399–400);

Konference Bedřich Smetana 1824–1884 (Hudební věda 31, 1994, č. 4, s. 405–406);

Dvojité jubileum Muzea Bedřicha Smetany (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 10, s. 27–29);

Liszt a Praha (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 5, s. 37–39);

Pozvání do Muzea Bedřicha Smetany (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 8, s. 34–35);

Sasko-český festival v závěru (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 9, s. 7–9; společně s Lenkou Přibylovou a Bohdanem Ostroveršenkem);

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích (Muzejní a vlastivědná práce 42, 2004, č. 4, s. 234–235);

Bedřich Smetana: 2/4/8/16 (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 4, s. 14–15);

Projekt kritické edice Bedřicha Smetany. Současný stav (Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. [18]–42; společně s Milanem Pospíšilem).

Jan Pirner

Datum poslední změny: 9.2.2012