Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Němec, Věroslav

Tisk


Charakteristika: Hudební vědec, editor, redaktor, pedagog a klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:16.10.1952
Text
DíloLiteratura

Němec, Věroslav, hudební vědec, editor, redaktor, pedagog a klavírista, narozen, 16. 10. 1952, Ostroměř.

Po maturitě na gymnáziu v Hořicích v Podkrkonoší (1968–71) studoval hru na klavír a klarinet na pražské konzervatoři, poté pokračoval ve studiu hudební výchovy a českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1972–78), titul PhDr. získal v roce 1985.

Byl redaktorem pedagogických edic v hudebním nakladatelství Editio Supraphon Praha (1975–83), poté vedoucím oddělení pedagogických edic (1983–89) a následně šéfredaktorem (1989–91) a redaktorem hudebního nakladatelství Agentura A (1991–92). Dále odborným redaktorem a šéfredaktorem (1992–98), ředitelem (1998–99) a místopředsedou představenstva (1999–2000) hudebního nakladatelství Editio Supraphon Praha a. s. (později Editio Praga). Od roku 2000 je šéfredaktorem hudebního nakladatelství Amos Editio Praha. Externě spolupracuje s nakladatelstvím Panton International Praha–Mainz.

Badatelsky se zaměřuje na skladby pro klavír na 4 ruce českých autorů 18. a 19. stol. se zvláštním zřetelem na dílo Františka Xavera Duška, instruktivní klavírní literaturu českých skladatelů 20. století, na osobnost a dílo Ilji Hurníka a problematiku notového zápisu v podmínkách počítačové techniky.

Pedagogicky působil na gymnázium Jana Nerudy v Praze (1991–92), v Duncan Centru tamtéž (1992–93) a na Střední škole pro knihkupce a nakladatele tamtéž (od 1996), společně s manželkou Jitkou Němcou vede semináře o čtyřruční klavírní hře.

Je členem dozorčí rady Pražské komorní filharmonie (od 2002) a člen porot interpretačních hudebních soutěží.

Přispívá do časopisů Gramorevue, Musica, Harmonie, Talent. Redigoval více než 150 prvních vydání notových publikací a je editorem desítek edic soudobé hudby (Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, Ervín Schulhoff, Klement Slavický, Petr Eben, Ilja Hurník, Jan Hanuš, Jindřich Feld, Jan Klusák, Viktor Kalabis, Oldřich František Korte, Zdeněk Lukáš, Jitka Snížková, Miroslav Raichl, Věroslav Neumann, Milan Slavický, Sylvie Bodorová, Hanuš Bartoň, Olga Ježková, Zbyněk Matějů, Hana Vejvodová, Lukáš Hurník a jiní). K nejvýznamnějším redakčním počinům patří souborné kritické vydání písní Vítězslavy Kaprálové (Amos Editio Praha 2005), první česko-německo-anglické vydání Fibichových melodramů Štědrý den a Vodník (Amos Editio Praha 2003), varhanní cyklus Labyrint světa a ráj srdce Petra Ebena (Panton International Praha–Mainz 2003), sborníku Pavla Svobody Zpěvy doby vánoční (Editio Supraphon Praha 1993), Varhanní improvizace Jaroslava Vodrážky (Editio Supraphon Praha 1989). Vypracoval nástrojové revize řady skladeb pro sólový klavír a se svou manželkou také pro klavír na 4 ruce. V oblasti staré hudby je editorem Šesti klavírních sonát Josefa Myslivečka (Editio Supraphon Praha 1988), Dvanácti klavírních sonatin Jana Křtitele Vaňhala (Editio Supraphon Praha 1990). Z knižních titulů redigoval druhé vydání Burghauserova Tematického katalogu A. Dvořáka (Editio Supraphon Praha 1996). Je autorem řady rozhlasových hudebně vzdělávacích pořadů.

Jako pianista vystupoval v klavírním duu společně se svou manželkou Jitkou Němcovou. Svou profesionální dráhu zahájili v roce 1980, kdy získali na mezinárodní interpretační soutěži klavírních dvojic v Jeseníku první cenu a zároveň cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby soudobého českého autora. Společně koncertovali a pořídili řadu rozhlasových, televizních a gramofonových nahrávek. Premiérovali čtyřruční a dvouruční klavírní díla předních českých skladatelů (Petra Ebena, Ilji Hurníka, Zdeňka Lukáše, Milana Dlouhého, Miroslava Raichla, Jitky Snížkové, Hanuše Bartoně, Olgy Ježkové, J. Horáčka, Lukáše Hurníka a dalších). Několik skladeb jim autoři věnovali, editorsky se podíleli také na řadě jejich tištěných vydání. Za podpory nizozemské ambasády vystoupili 26. 11. 1992 v Janáčkově síni v Praze s celovečerním programem věnovaným čtyřruční tvorbě soudobých nizozemských skladatelů.

Jako jediní v Česku soustavně uváděli na svých koncertech neznámé a zapomenuté čtyřruční skladby starých českých mistrů (Jan Křtitel Vaňhal, Leopold Koželuh, Jan Ladislav Dusík, Václav Plachý, František Škroup a jiní). K nejvýznamnějším počinům v této oblasti patří souborné provedení čtyřručního díla Františka Xavera Duška na pražské Bertramce 29. 11. 1988 a novodobé premiéry čtyřručních sonát Johanna Nepomuka Hummela (Bratislava 14. 8. 1987 a Praha 28. 10. 1987). V posledních letech své koncertní činnosti vystupují též s dcerou Martou a rozšířili svůj repertoár o skladby pro zcela netradiční obsazení pro tři hráče u jednoho klavíru.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Koncertující skladatel a komponující pianista v monografii Ilja Hurník (Nadace Masarykovy univerzity, Brno 1995).

Literatura

I. Lexika

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Česká společnost pro hudební vědu 2002).

II. Ostatní

www.muzikontakt.muzikus.cz

www.autori.muzikus.cz

www.live.muzikus.cz

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 9.11.2012