Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Králík, Jan

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:21.3.1947
Text
DíloLiteratura

Králík, Jan, hudební publicista, narozen 21. 3. 1947, Lázně Toušeň.
 
Vystudoval obory statistika, pravděpodobnost a ekonomie na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (1956–70, RNDr., 1983) a obor obecná jazykověda na Filosofické fakultě téže univerzity (1972–74, vědecká hodnost Csc., 1994). V hudebních předmětech se vzdělával na Hudební škole Jana Zacha v Čelákovicích u Prahy (klavír, hudební nauka, 1956–60), soukromě u Otakara Masáka (zpěv, 1970–72) a u Nadi Kejřové (zpěv, 1972–83). V Divadelním ústavu v Praze absolvoval postgraduální studium v oboru hudební kritika (1977–79).
 
V roce 1970 vyučoval na Gymnáziu v Brandýse n. L., 1970–1994 byl odborným a vědeckým pracovníkem Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR; od 1993 dosud je vědeckým spolupracovníkem v Ústavu Českého národního korpusu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Od 1994 je členem vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pedagogicky působil pro Hudební mládež (od 1973–dosud), ve Škole Aria Praha (od 1993–dosud) a na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (od 1996–dosud).
 
V hudební oblasti se Králík zabýval především tvorbou a interpretací české opery, životem a dílem pěvkyň Emy Destinnové a Jarmily Novotné, dále hudebními dějinami regionu Brandýs n. L.. – Mladá Boleslav. Založil a vedl operní kroužek Hudební mládeže v Praze (1972–77), byl členem Výboru Hudební mládeže ČSR a ČR (1973–95) a jeho předsedou (1991–95), členem  výboru festivalu Mladá Smetanova Litomyšl (1974–83) a jeho předsedou (1990–92), dále členem řídícího výboru Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech (1986–91), členem výboru Českého spolku pro komorní hudbu (1989–dosud), spoluzakladatelem a členem výboru Klubu Emy Destinnové (1991–dosud) a členem čestného předsednictva nadace The Emmy Destinn Foundation v Londýně (od 1998–dosud). Za přípravu vydání dvanácti kompaktních disků The Complete Destinn (Mnichov – Hamburg, 1995) obdržel Cenu německé gramofonové kritiky (Preis der deutschen Schallplattenkritik).
 
Králík autorsky a publicisticky spolupracuje od roku 1971 s denními listy, od 1972 s Československým (od 1993 Českým) rozhlasem, od 1973 s Československou (Českou) televizí. Mimo jiné připravil ediční řadu deseti LP desek vážné hudby pro edici Diskotéka Mladého světa (Supraphon 1983), projektoval a realizoval šest LP desek 100 let opery Národního divadla v Praze (Supraphon 1983) a připravil konferenci Ema Destinnová v zrcadle času (Národní muzeum, Praha 1998). Psal texty do programových brožur festivalu Mladá Smetanova Litomyšl (1980–83), pro Pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech (1990), společně s Petrem Skalou a Petrem Ruttnerem připravil k vydání DVD Jarmila Novotná (Supraphon 2003); dále koncipoval dvoudeskové komplety z díla Ludwiga van Beethovena (1978), Giuseppe Verdiho (1981), Richarda Wagnera (1983), Antonína Dvořáka (1985), Bedřicha Smetany (1990) a komplety oper Giuseppe Verdiho Mackbeth (1980) a Rigoletto (1983 – vše Supraphon). Dále dramaturgicky připravil gramofonové edice pěveckých recitálů Ivana Kusnjera (Panton 1984), Soni Červené (UltraTon 1991), Jarmily Novotné (Supraphon 1992 a 1997), Miroslava Koppa (Panton 1993), Evy Randové (Panton 1993), Emy Destinnové (Supraphon 1993 a 1998) a komentovanou reedici dvanácti kompaktních disků The Complete Destinn (Supraphon 1994).


Dílo

Dílo literární

Knižní publikace
Soupis děl české a slovenské operní tvorby do roku 1980, rkp. uložen v NČHF, (Praha 1980);
Repertoárová diskografie Emy Destinnové. (Klub Emy Destinnové, Jindřichův Hradec 1998);
Byla jsem šťastná (Jarmila Novotná), redakce memoárů (Melantrich, Praha 1991, 2. vyd. 1997);
Stýskání zakázáno (Soňa Červená), redakce memoárů (Opus musicum, Brno 1999);
Heimweh verboten (Soňa Červená), dtto, Opus musicum, Brno 1999).
 
Rozsáhlejší studie a stati
Bendovský primát ve zhudebnění Beuamarchaisova Lazebníka sevillského, v publikaci Čechy – rezervoár hudebnosti, editor Rudolf Pečman, Benátky n. J. 1976, s. 65–70;
Ema Destinnová, v publikaci ...A nezapomeňte na vaši Emu Destinnovou, editorka Vlasta Koubská, vyd. Národní muzeum, Praha 1998.
 
Ostatní
O původu Karlových Varů (libreto miniopery pro Otomara Kvěcha) (1974);
Jak přišlo jaro (libreto dětské opery pro Otomara Kvěcha) (1977);
Než přišly Vánoce (libreto dětské opery pro Otomara Kvěcha) (1978);
Proč přišlo léto (libreto dětské opery pro Otomara Kvěcha) (1980);
Když přišel podzim (libreto dětské opery pro Otomara Kvěcha) (1980);
Trubadúr, překlad operního libreta Salvatore Cammarana a Giuseppe Verdiho (Supraphon, 1981);
Lazebník sevillský, překlad libreta opery Pierra de Beaumarchaise, Friedricha Wilhelma Gottera a Bedřicha Ludvíka Bendy pro scénickou realizaci Akademie múzických umění v Praze (Litomyšl, 1991);
Bouře a klid, básně Emy Destinnové (Klub Emy Destinnové (Jindřichův Hradec, 1995).
 
Recenze, články, stati menšího rozsahu (výběr)
Hudební mládí v Senohrabech (Hudební rozhledy 26, 1973, č. 9, s. 389–390);
Nad programem mladých přátel opery (Hudební rozhledy 27, 1974, č. 8, s. 381);
Hudební mládež na nových cestách (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 9, s. 392–393);
Litomyšl podruhé omládla (Hudební rozhledy 28, 1975, č. 11, s. 500);
Dny Hudební mládeže v Náchodě (Hudební rozhledy 29, 1976, č. 6, s. 261);
Dvě staré anglické kritiky (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 2, s. 93–94);
Ema Destinnová nejen o Carusovi (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 3, s. 90–94);
Jarmila Novotná – malý portrét velké umělkyně (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 2, s. 90–94);
Hudební mládež ve světě (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 200–202);
Devatenácté Dny Hudební mládeže (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 5, s. 210–211);
Vinson Cole v Lázních Toušeň (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 9, s. 415);
Soňa Červená  – prima donna assoluta (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 11, s. 520–523);
Symbol jménem Podvalová (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 7/8, s. 347–349);
Jubilující Caruso třikrát kompaktně (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 5, s. 228–231);
Tři duchovní portréty: Gallus – Haydn – Caldara. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 6, s. 290);
Neznámý Puccini. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 7, .s. 337–338);
2 CD s Destinnovou. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1993, č.9, s. 433–434);
Smetanova Litomyšl dvacetkrát Mladá (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 11, s. 498);
Lazar a Pavel Berman, Brahms Concertos. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 11, s. 530–531);
Dvořák: String Quartets 13, 14. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 11, s. 531–532);
Návrat Julietty. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1993, č. 11, s. 533);
„Jarmila  Novotná je poklad“ (Harmonie, roč. neuveden, 1994, č. 4, s. 28–29);
Pražská zastavení PETERA DVORSKÉHO (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2.s. 20);
Košlerův Jakobín (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2, s. 21);
Baroque Music from the Kroměříž Archives. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47,  1994, č. 2, s. 44);
Czech Music for Harpsichord. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 2, s. 44);
Liberecký Faust (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 3, s. 27);
Oidipus Rex (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 3, s. 29);
Famous Opera Arias. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 4, s. 50);
Antonín Dvořák, Chamber Works, Vol. 7. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994,  č. 4, s. 51);
Bednárikovo Theatrum mundi (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 5, s. 21–22);
Vladimir Horowitz, Rachmaninov. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 6, s. 42);
Dvacáté století se sólisty (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 7, s. 6–7);
Kubelíkovo trio (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 7, s. 19);
Cellissimo, Mischa Maisky, violoncello. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č.8, s. 45–46);
Letní škola Hudební mládeže 1994 (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 9, s. 12);
Bohumil Plevka: Život a umění Emy Destinnové (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 9, s. 37);
Marcia Davenportová: Mozart (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 9, s. 37–38);
Adolf Stach: Velká rybářka Ema (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 9, s. 38);
Kolik M a kolik N? (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 10, s. 40–41);
Martinů: Comedy on the Bridge. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47,1994, č. 10, s. 45);
Zářijová Litomyšl (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 17);
Opera to Die for. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 48, 1994, č. 11, s. 43);
Cantus Gregorianus.(Recenze CD) (Hudební rozhledy, roč. 47, 1994, č. 11, s. 43);
Bedřich Smetana, Klavírní trio g moll.  (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 44);
Antonín Rejcha, Antonín Vranický. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 44);
Czech Opera Highlights. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 46, 1994, č. 11, s. 45);
Pegolesi,  Donizetti. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 46);
Edgar Elgar, Koncert pro violoncello ad. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 11, s. 46–47);
Kassus, Psalmi poenitentiales. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47,  1994, č. 11, s. 47);
Wolfgang Amadeus Mozart, klavírní skladby. (Recenze CD) (Hudební rozhledy 47, 1994, č. 12, s. 43);
ESA, festival Hudební mládeže v Liberci (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 8, s. 9–10);
Hvězdné chvíle Dalibora. (K nedožitým sedmdesátinám Viléma Přibyla) (Hudební rozhledy 48, 1995, č. 8, s. 33–34);
Hudba mladýma očima (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 5, s. 14);
Trubadúr a Holanďan v Budapešti (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 9, s. 27–28);
Gramofonový odkaz Jarmily Novotné v čase nedožitých devadesátin (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 9, s. 40–41);
Obnovení Mistři pěvci v Bayreuthu (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 11, s. 33);
Pražské zastavení Renée Flemingové (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 1, s.3–4);
Mozart a Novák Magdaleny Kožené (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 3, s. 10–11);
Jarmila Novotná –  hlas a život (Harmonie, 2004, č. 3, s. 8–12).

Literatura

I. Lexika
International Who´s Who in Music. Cambridge 1966.
Five Thousand Personalities of the World VI.. The American Biographical Institute, Raleigh, Nord Carolina, USA 1998.
International Who´s Who in Music and Musician´s Directory. Cambridge 2000–01.
Who is... ? (v České republice), Zug 2002, 2003, 2004.
Dictionary of International Biography, IBC Cambridge 2004.
 
II. Ostatní
Kulijevyčová, Marie: Vyprávění o mládí. Práce, 23. 11. 1974, s. P4-
Šolín, Vladimír: Z lásky k velké hudbě. Svobodné slovo, 22. 7. 1975, s. 5.
Pečman, Rudolf: Slovo o autorech Sborníku Čechy – rezervoár hudebnosti. Benátky n.  J. 1976, s. 177.
Slavíková, Jitka: Nesmrtelná legenda. Gramorevue, roč. 24, 1988, č. 2, s. 6–7.
Loyda, Vladimír: Hlas domova –antologie našeho Polabí. Brandýs n. L. – St. Boleslav – Čelákovice 1966, s. 44–45.
 
Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 7.12.2009