Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Přibylová, Lenka

Tisk

(Konývková)

Charakteristika: Muzikoložka, pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:31.5.1949
Text
DíloLiteratura

Přibylová, Lenka (roz. Konývková), muzikoložka, pedagožka, narozen 31. 5. 1949, Litomyšl.

 

Po absolutoriu na brněnské konzervatoři pokračovala ve studiu hudební vědy a historie na Filozofické fakultě UJEP tamtéž (1970–75, PhDr. 1979) a následně ve studiu teorie a dějin kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1986–88). Působila (dodnes externě) jako pedagog hudebně historických předmětů na teplické konzervatoři (1976–2001) a od 2001 působí na PedF UJEP v Ústí nad Labem. Byla ředitelkou a dramaturgyní (pro ČR) Sasko-českého festivalu (1995–2002). Badatelsky se zaměřuje na českou hudbu 18. stol., česko-německé hudební vztahy, evropskou hudbu 20 stol., hudební pedagogiku, melodram a jeho interpretaci a na hudební dramaturgii. Publikuje v časopisech Opus musicum, Hudební nástroje, Hudební rozhledy a Talent. Je autorka učebních skript Dějiny české a evropské hudby. Spolupracovala s brněnským Kabinetem hudební lexikografie (dnes Centrum hudební lexikografie).


Dílo

I. Studie, stati a recenze (výběr)

K hudebně-pedagogickým aspektům v tvorbě Paula Hindemitha (in: sborník Hudební teorie a pedagogika, PF UJEP Ústí n. L. 2004, s. 20–27).

K melodramům Zdeňka Zahradníka (in: sborník Česká hudba 2004, Stylová interpretace české klavírní a pěvecké tvorby a českého melodramu, PF UJEP Ústí n. L. 2004, s. 28–34).

Paul Hindemith a české země (in: sborník Miscellanea doctorandica II, Ústí n. L. 2005, s. 61–65).

Melodram – opomíjený fenomén české hudby a hudební pedagogiky (obohaceno exkursem do tvorby P.Hindemitha), (in: Musica viva in schola XIX, PF MU Brno 2005, s. 167–174).

Duchovní aspekty ve vokální tvorbě Paula Hindemitha a dalších německých skladatelů v první polovině 20. století (in: Cantus choralis 2005, UJEP Ústí n. L. 2006, s. 64–69).

Festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 8, s. 14–15).

Laureát 48. ročníku Kocianovy houslové soutěže 2006 (Talent 9, 2006, říjen, s. 22–24).

Melodram – ukázka symbiózy české hudby a literatury (in: Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích, UJEP Ústí n. L. 2006, s. 100–106).

Hindemith in Aussig zwischen 1923 und 1933 (in: sborník Hindemith-Jahrbuch Annales Hindemith 2006/XXXV, Fondation Hindemith Blonay 2006, s.186–194).

Duchovní inspirace ve vokální tvorbě P. Hindemitha a dalších německých skladatelů v první polovině 20. století (in: sborník Cantus choralis, UJEP v Ústí n. L. 2007, s. 64–69).

Paul Hindemith, všestranný umělec a pedagog v zrcadle své doby a dnešních dnů (in: sborník Musica viva in schola XX, PF MU Brno 2007, s. 170–176).

Severočeský region ve světle hudebních aktivit minulosti a současnosti (in: sborník Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti (webkonference), Ostravská univerzita, Ostrava 2007, s. 212–218).

L. Přibylová, J. Kyslík: Popularizace hudby a organizace hudebního života jako nový studijní obor katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí n. L. (in: sborník Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III, UJEP v Ústí n. L. 2008).

Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti – záměry, vztahy, paralely (in: sborník Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti, Ústí n. L. 2008, s. 7–12).

Novinky soudobé hudby III. X. Václav Bůžek: Černí čápi a bílé labutě (Hudební rozhledy 2009, roč. 62, č. 10, s. 46–47).

Missa solemnis J. M. Wolframa v Teplicích (Hudební rozhledy 2009, roč. 62, č. 12, s. 20).

Překročit hranice slavnost pozounových sborů (Talent 2009, roč. 12, č. 2, s. 30–31).

Jiří Vysloužil, Alois Hába a Paul Hindemith v zrcadle tvůrčích kontinuit (in: Musicologica Brunensia, Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám, 44, č. 1–2, Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 153–158).

Ohlédnutí za Měsícem česko-slovenské kulturní vzájemnosti v Teplicích (Korene 2010, roč. 18, č. 1, s. 6).

 

II. Knižní publikace

Paul Hindemith a české země (PF UJEP, 2008).

Dietz, Roman, Přibylová, Lenka. Severočeská filharmonie Teplice, Historie a současnost 1838–2008 (Severočeská filharmonie Teplice, 2008).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 25.11.2015