Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stejskalová, Marina

Tisk

(Melniková)

Charakteristika: Muzikoložka a muzikoterapeutka

Datum narození/zahájení aktivity:13.11.1957
Text
Dílo

Stejskalová, Marina (roz. Melniková), muzikoložka a muzikoterapeutka, narozena 13. 11. 1957, SSSR.

 

Absolvovala hudební vědu na Filozofické fakultě UJEP v Brně, kandidátskou disertační práci věnovala operní tvorbě Leoše Janáčka. V současnosti působí jako muzikoterapeutka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze a externě vyučuje na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se zejména užitím muzikoterapie v léčbě psychotických onemocnění, mentální anorexie a poruch chování u dětí a adolescentů.


Dílo

Dílo literární

 

Monografie

Literatura v operní tvorbě Leoše Janáčka (kand. dis. FF UJEP, Brno 1988).

 

Studie a stati (výběr)

Muzikoterapie jako forma komunikace s adolescentními psychotiky (sborník z konference konané v Jáchymově 1.–3. 12. 2002, Jáchymov 2002, s. 49–52);

Muzikoterapie agrese (Psychologie dnes 11, 2005, č. 7–8, s. 28–30);

Orchestr bez dirigenta (Psychologie dnes 13, 2007, č. 2, s. 38–41);

Umění léčí (Psychologie dnes 13, 2007, č. 6, s. 40–43);

Psychoterapie cizinců: cesta vede přes jejich kulturu (Psychologie dnes 16, 2010, č. 1, s. 50–53);

Muzikoterapie v klinické praxi (Psychiatrie pro praxi 11, 2010, č. 1, s. 30–32).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 5.1.2012