Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Peřinová, Ludmila

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka a hudební publicistka, hudební pedagožka a pěvkyně

Datum narození/zahájení aktivity:16.5.1971
Text
DíloDiskografieLiteratura

Peřinová, Ludmila, muzikoložka a hudební publicistka, hudební pedagožka a pěvkyně, narozena 16. 5. 1971 Tábor.
 
Studovala na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor sólový zpěv – učitelství pro základní umělecké školy (1991–95, Mgr.), v doktorandském studiu pokračovala na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech hudební teorie a pedagogika (1995–2001, Ph.D., disertační práce Moravský a slovenský folklór v základech kompoziční techniky a stylu V. Nováka). Mezi léty 1995–99 pedagogicky působila na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty (znovu od roku 2005) a od roku 2001 působí na katedře pedagogiky teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 1996 též zároveň vyučuje na konzervatoři v Českých Budějovicích a od roku 1993 na Základní umělecké škole Oskara Nedbala v Táboře. Ve své muzikologické činnosti se zaměřuje především na českou hudbu první poloviny 20. století. Členka Společnosti Vítězslava Nováka. Společně s Milošem Schniererem sestavila Novákův tematický a bibliografický katalog (cena Českého hudebního fondu roku 2000). V letech 2001–04 se podílela na zpracovávání korespondence Vítězslava Nováka (spolu s Milošem Schniererem a Lenkou Křupkovou), v současnosti se účastní projektu zpracování dobových kritik na dílo Vítězslava Nováka. Její práce pedagogická a vědecká je průběžně provázena koncertní pěveckou činností.
Dílo
Dílo literární (výběr)
 

Knižní publikace
Schnierer, Miloš – Peřinová, Ludmila: Vítězslav Novák – tematický a bibliografický katalog (Editio Praga, Praha 1999).
 
Studie v časopisech a sbornících
K charakteristice instrumentací vokálních cyklů Vítězslava Nováka (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 1995, č. 25, s. 10–20);
Písně Vítězslava Nováka v pramenech a literatuře (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 1997, č. 29 a č. 30);
Balada dětská z hlediska pěvecké interpretace (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 1999, č. 32, s. 23–28);
Písňový odkaz V. Nováka na texty lidové slovesnosti z hlediska hranice folklóru a umělé tvorby (sborník Hudba na hranici, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2001);
K tvůrčímu profilu „na hranici“ a hudebnímu kosmopolitismu Daniela Forró (sborník Hudba na hranici, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2001);
Lidová píseň s klavírním a orchestrálním doprovodem V. Nováka (sborník Písňový žánr ve vážné hudbě 20. století, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 2002);
Vztah hudebního a výtvarného umění v tvorbě litevského skladatele a malíře M. K. Čiurlionise (sborník Díváme se na hudbu, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2002);
Novákovská sbírka ve Vlastivědném muzeu v Kamenici nad Lipou (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 2002, č. 39, s. 3–6);
Mužský sbor „K 30. září 1938“ (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 2002, č. 39, s. 6–9);
Ladislav Vycpálek a jeho vztah k moravské lidové písni (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 2002, č. 40, s. 15–23);
Lidová píseň s klavírním doprovodem V. Nováka (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 2002, č. 40, s. 24–26);
Lidová píseň s klavírním a orchestrálním doprovodem v tvorbě Vítězslava Nováka (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 2003, č. 41, s. 6–14);
Symfonie Asrael – mezník v kompozičním vývoji J. Suka (Životem a snem, č. 10 a č. 11, 2003);
V. Novák ve francouzském, anglickém a ruském dobovém tisku (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, č. 43, 2005).
Diskografie
Písně Jidiš / Yiddish songs (JC Audio, 2005; Ludmila Peřinová – zpěv, Eva Peřinová – klavír). Literatura
Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 1995, č. 25, s. 20.
Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 2002, č. 39, s. 27.
Novotný, Jára: V takový krásný společnosti (Město Chýnov, Chýnov 2003).
 
Ondřej Pivoda
Text

Datum poslední změny: 16.7.2008