Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Daron, Jakub

Tisk

(Jakob)

Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity:30.4.1806
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.4.1853
Text
Literatura

Daron, Jakub (Jakob), varhanář, narozen 30. 4. 1806, Studénka, zemřel 14. 4. 1853, tamtéž.
 
Působil ve Studénce, kde měl dílnu v domě číslo 15. V matrikách titulován jako domkař, nikdy varhanář. Kdy a kde se seznámil s varhanářstvím, není známo, patrně byl samouk. Postavil varhany v Zábřehu nad Odrou (1843), Partutovicích (1845), ve Studénce, podílel se na řadě oprav.
Literatura
Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.–19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968, 1, s. 24–44).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.1.2006