Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sedláček, Jan Antonín

Tisk

(Sedlaczek; Sedlacžek; Giovanni Antonio)

Charakteristika: Chrámový hudebník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:11.5.1728
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.7.1805
Text
Literatura

Sedláček, Jan Antonín (psán též Sedlaczek; Sedlacžek; Giovanni Antonio), chrámový hudebník a skladatel, narozen 11. 5. 1728, Kralice na Hané, zemřel 26. 7. 1805, Mohelnice.
 
Byl synem rektora v Kralicích na Hané Jana Sedláčka. Roku 1742 vstoupil do piaristického semináře v Kroměříži, kde zpíval diskant a učil se hře na housle a na varhany. Před rokem 1760 se stal rektorem a ředitelem kůru v Mohelnici, kde setrval až do své smrti. Roku 1777 se neúspěšně ucházel o místo kapelníka v olomoucké katedrále. Byl plodným skladatelem chrámové hudby, jeho skladby jsou dochovány v četných moravských sbírkách a v Českém muzeu hudby.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006