Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Buchta, Jan

Tisk


Charakteristika: Trubač

Text
Literatura

Buchta, Jan, trubač, narozen v 2. pol. 17. stol., zemřel v 1. pol. 18. stol.
 
Polní trubač původně z Pernštejna. Vyučen některým z trubačů olomouckého biskupa, v jehož službách nejspíš i působil. Zúčastnil se dvou vojenských tažení a hrál také při korunovaci císaře Josefa I. za uherského krále. Nejpozději od roku 1695 ve službách hraběte Františka Karla Lichtenstein-Castelcorna v Telči. Spolu s dalšími polními trubači se onoho roku podepsal na stížnosti, podané moravskému tribunálu proti advokátu Cunovi. K roku 1716 nebo 1717 zastával na telčském panství hospodářskou funkci lesního pojezdného. Byl inkorporován k brněnskému cechu. Jeho žákem byl polní trubač František Felix, vyučený roku 1699.

Literatura
Koukal, Petr: Dvě poznámky k hudebnímu dění na zámku v Telči (Studie Muzea Kroměřížska ´91. Kroměříž 1992, s. 46–47).
Culka, Zdeněk: K historii turnéřů, polních trubačů a tympanistů na Moravě (Hudební věda 15, 1978, s. 71).
Štědroň, Bohumír: Zemští trubači a tympanisté v Brně (Vlastivědný věstník moravský 7, 1952, s. 124).
 
Vladimír Maňas
Datum poslední změny: 30.8.2006