Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Blahník, Joel

Tisk


Charakteristika: Pozounista, skladatel, dirigent, vydavatel a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:7.6.1938
Text
DíloLiteratura

Blahník, Joel, pozounista, skladatel, dirigent, vydavatel a organizátor hudebního dění, narozen 7. 6. 1938 Fish Creek (Wisconsin, Spojené státy americké).

 

Joel Blahník je potomek českých přistěhovalců do Spojených států, který sice neovládá český jazyk, ale věnuje se celou svou osobností udržování a rozvíjení tradice české hudby v duchu národního obrození s použitím přínosu soudobé americké hudební scény. V mládí byl vynikajícím sportovcem, a jelikož se narodil a žije v romantickém kraji Door County u severoamerických Velkých jezer, stal se roku 1956 kapitánem výletní lodi, s níž podnikl 12000 plaveb a ve spolupráci se svou rodinou je od roku 1975 správcem a historikem majáku na jezerním ostrově Chambers Island. K hudební dráze jej inspiroval jeho dlouholetý přítel, skladatel Václav Nelhýbel.

Po ukončení studia hudby na Lawrence University v Appletonu (dirigování u Freda Schroedera) působil v letech 1961–93 ve stovkách škol státu Wisconsin jako hudební pedagog. V této souvislosti vystoupil na 800 festivalech, mnoha dalších koncertech, konferencích, kurzech a táborech, kde vedl tělesa od žákovských po profesionální, přednášel a psal do odborných časopisů, za což získal množství různých amerických místních i celostátních vyznamenání.

Jeho trvalou spolupracovnicí je příslušnice řádu Dominikánů, sopranistka Anita Smíšková, jejíž předkové přišli do Spojených států rovněž z Čech. Od roku 1987 s ní vystupuje, často v českých národních krojích, pod hlavičkou Czech Music Alliance zejména na školách a v náboženských zařízeních v Americe a v Evropě (zde po roce 1989 také v České republice). Czech Music Alliance působí jako společnost napomáhající uskutečňovat turné českých hudebníků ve Spojených státech amerických. V rámci podpory české hudby tato společnost také v roce 1989 založila nakladatelství Alliance Publications, které vydává notové i zvukové záznamy hudby instruktivní, koncertní a liturgické, převážně rázu klasického až folklorního. V katalogu vydavatelství je z 200 uvedených autorů devadesát českých a slovenských, většinou žijících skladatelů. Česká vydání vybraných titulů pořizuje pražská firma Talacko Music.

Po odchodu do důchodu v roce 1993 se Joel Blahník intenzivněji věnuje činnosti skladatelské, dirigentské, vydavatelské, organizační, badatelské a spisovatelské. Velmi se rozvinula jeho aktivita v České republice, především v Plzeňském kraji, kde (v obci Smržovice – nyní část Kdyně) žili jeho předkové. Na plzeňské konzervatoři založil knihovnu hudby pro dechové nástroje (1996) a orchestr této školy přivedl k umístění ve zlatém pásmu nejvyšší třídy soutěže Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v Praze v lednu 2006.

Jeho dlouhodobá spolupráce s mnoha českými umělci a pedagogy (jako je šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Václav Blahunek, kterému sponzoroval jeho studijní cestu do Spojených států roku 2006, či první trombonista České filharmonie Robert Kozánek) přinesla kromě jiného realizaci projektu výročních koncertů symfonického dechového orchestru složeného z nejlepších žáků základních uměleckých škol Plzeňského kraje „Ti nejlepší“, které se konají od roku 2008 postupně na různých místech. Kromě toho v České republice působil přímo jako dirigent a pedagog. První ročník projektu českého Národního dechového orchestru, jehož spolutvůrcem je rovněž Joel Blahník, se uskutečnil v rámci Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava 2011.

Skladatelské dílo Joela Blahníka čítá několik stovek vlastních děl a aranžmá skladeb jiných, především českých klasických autorů pro malé i velké žesťové soubory i pro jiná obsazení. Jako profesionální pozounista uplatňuje ve své tvorbě tento nástroj a soubory dechových (především žesťových) nástrojů, co nejvíce. Jeho dobře hratelná, většinou interpretačně i posluchačsky velmi přístupná hudba je zacílena na rozvoj hudebnosti, poznání vybraných vynikajících součástí české hudby a na přátelství mezi lidmi. Jeho tři Invence pro symfonický dechový orchestr byly inspirovány podle skladatelova vyjádření jeho dětmi. Jedna z nejtypičtějších a nejznámějších Blahníkových skladeb Sláva!, rozvíjející úvodní tóny písní Svatý Václave a Kdož sú Boží bojovníci, byla objednána v zahraničí velmi ceněným českým dirigentem Miroslavem Panským. Nejrozměrnější Blahníkovou skladbou je zatím jeho jediná symfonie pro dechový orchestr Mariánská (1972).  

Nejrozličnějších druhů instrumentace se dočkala zjednodušená úvodní část (Largo) pomalé věty Dvořákovy 9. symfonie s názvem Goin´ Home. Skladba Good Swing Wenceslaus, uvedená roku 2006 v pražském Rudolfinu žesťovou sekcí České filharmonie, je swingové aranžmá známé anglické svatováclavské písně. Výrazem uznání pro Blahníkovu hudbu je na sto objednávek skladeb ze škol a jiných institucí státu Wisconsin i přetisky mnoha jeho skladeb a aranžmá pražským nakladatelstvím Talacko Music.


Dílo

Dílo hudební (výběr ze skladeb, vydaných tiskem):

 

Původní skladby

Easter Fanfare, pro smíšený sbor a varhany a (nebo) žesťové nástroje (Toronto 1972);

Invention No. 1, pro symfonický dechový orchestr (Toronto 1973);

Six Ceremonial Fanfares, pro velký dechový orchestr (Toronto 1976);

Hosana, pro smíšený sbor, 2 trubky a varhany (Toronto 1979);

Invention No. 2, pro symfonický dechový orchestr (Toronto 1986; Alliance Publications, Fish Creek 1994);

New Prague Trombones, pro pozounový kvartet nebo pozounový soubor (Toronto 1989; Alliance Publications, Fish Creek 1995);

Mississippi, hudební báseň o největší americké řece, pro velký dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1992);

Invention No. 3, pro symfonický dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1993);

Good Land: Wau Toma, pro velký dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1994);

Czech Suite / Česká suita, pro tři flétny nebo tři klarinety nebo tři saxofony nebo flétnu, hoboj a fagot nebo tři trombóny nebo 2 housle a violoncello (Alliance Publications, Fish Creek 1994–97; Talacko Music, Praha 2004–05);

Sláva!, pro symfonický nebo velký dechový orchestr, nebo trubkové nebo hornové kvarteto (Alliance Publications, Fish Creek 1995–98);

Two Beautiful Countries (s citacemi písní America the Beautiful a Kde domov můj), pro velký dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1995);

Morning Sunrise (na základě sekvence Victimae paschali laudes), pro žesťový soubor (Alliance Publications, Fish Creek 1996);

Dialogue, pro flétnu a klarinet nebo flétnu a trubku nebo klarinet a saxofon nebo dva saxofony (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Andante, pro smyčce a klavír (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Fanfare and March, pro dva saxofony nebo trubku a pozoun s variabilním doprovodem (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Fanfare and Processional, pro symfonický dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

From Tender Stem, pro symfonický dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Slavic Miniatures, pro symfonický dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Celebration of Praise, pro symfonický dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1999);

Concertino, pro sólistu na bicí nástroje a dechový soubor (Alliance Publications, Fish Creek 1999).

 

Úpravy skladeb jiných autorů

Bartoš, Josef: Vánoční koledy z Krkonoš, pro symfonický dechový orchestr (Alliance Publications, Fish Creek 1999);

Biber, Jindřich Ignác: Battalia, pro smyčce (Alliance Publications, Fish Creek 1999);

Bláha, Zdeněk: Nocturno, pro dechové, flétnové, klarinetové, saxofonové, pozounové nebo smyčcové trio (Alliance Publications, Fish Creek 1997–98);

Dvořák, Antonín: Goin´ home (Largo ze Symfonie Z Nového světa), pro instrumentální nebo vokální sólo (všechny základní nástroje a vokální hlasy) a klavír nebo pro klasické smyčcové, violoncellové nebo pozounové kvarteto nebo pro smíšený sbor (Alliance Publications, Fish Creek 1993–97; Talacko Music, Praha 2004);

Dvořák, Antonín: Largo a Finále ze Symfonie Z nového světa, pro dechové, saxofonové, žesťové nebo pozounové kvarteto nebo pro žesťový soubor a bicí (Alliance Publications, Fish Creek 1993–94; Talacko Music, Praha 2005);

Dvořák, Antonín: Three Slavonic Dances (op. 46, č. 1 a 6, op. 72, č. 2), pro dechové, flétnové, saxofonové, žesťové, pozounové, klasické smyčcové nebo violoncellové kvarteto (Alliance Publications, Fish Creek 1993–99; Talacko Music, Praha 2004);

Dvořák, Antonín: Ukolébavka, pro ženský sbor a klavír (Alliance Publications, Fish Creek 1996; Talacko Music, Praha 2004);

Hej, koleda! (moravské koledy), pro zpěv a klavír (Alliance Publications, Fish Creek 1993);

Janáček, Leoš: Sinfonietta Fanfare, pro symfonický dechový orchestr (Talacko Music, Praha 2006);

Linha, Matyáš: Aria pastoralis, pro sólový soprán, tenor nebo hoboj, smyčcové trio a continuo (Alliance Publications, Fish Creek 1996);

Lukáš, Zdeněk: Finále, op. 190, pro dechový soubor a bicí (Alliance Publications, Fish Creek 1997);

New Prague Trumpets (skladby různých autorů), pro trubkové kvarteto a tympány (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Pauer, Jiří: Pastorale, pro lesní roh a soubor dřevěných dechových nástrojů (Alliance Publications, Fish Creek 1998);

Ryba, Jakub Jan: Nightingale, pastorela pro soprán, flétnu, housle a klavír (Alliance Publications, Fish Creek 1993; s violoncellovým, fagotovým nebo pozounovým sólem, Alliance Publications, Fish Creek 1998; Talacko Music, Praha 2004);

Seger, Josef: Christus nobis natus est, pro smíšený sbor (Alliance Publications, Fish Creek 2000; Talacko Music, Praha 2004);

Svejkovský, Josef: Kvapík, pro 2 trubky, barytonový pozoun nebo tubu a bicí (Alliance Publications, Fish Creek 1993);

Vejvanovský, Pavel Josef: Harmonia romana, pro žesťové kvinteto a varhany (Alliance Publications, Fish Creek 1993).

Literatura

Vojáčková (Štrébelyová), Edita: Joel Blahnik, skladatel, hudební pedagog a hudební

vydavatel českého původu v USA (diplomová práce, Katedra hudební kultury filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2001).

 

http://joelblahnik.com

http://blahnik.accessgenealogy.com/joel_blahnik.htm

http://blogs.lawrence.edu/news/tag/joel_blahnik

http://zpravodajstvi.domazlice.info/koncert–orchestru–ti–nejlepsi.html

www.windrep.org/Joel_Blahnik

www.blahnik.info/leepers.htm

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 6.12.2012