Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Demeterová, Gabriela

Tisk


Charakteristika: Houslistka a violistka

Datum narození/zahájení aktivity:17.5.1971
Text

Demeterová, Gabriela, houslistka a violistka, narozena 17. 5. 1971, Praha.

Na housle začala hrát v raném dětství. V letech 1983–95 studovala hru na housle u Nory Grumlíkové na pražské konzervatoři a na AMU. V roce 2000 ukončila dvouleté postgraduální studium na Královské hudební akademii v Kodani u Marty Líbalové. Otázky interpretace staré hudby konzultovala s odborníky jako Lucy van Dael či Catherine Mackintosh. V roce 2001 začala studovat hru na violu. Během studií se účastnila mistrovských interpretačních kurzů po celém světě. Řadu jejích veřejných úspěchů zahájila jako desetiletá vítězstvím v kategorii nejmladších účastníků Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí roku 1981. V roce 1987 byla nejmladší finalistkou a roku 1993 absolutní vítězkou a laureátkou zvláštní ceny za interpretaci díla Johanna Sebastiana Bacha v Mezinárodní soutěži Yehudi Menuhina ve Folkestonu v Anglii roku 1992 získala druhé místo v Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara, v letech 1992 a 1993 získala ocenění Českého hudebního fondu za vynikající reprezentaci České republiky atd.

Gabriela Demeterová věnuje při hře největší pozornost dokonalé intonaci, ze které vychází zářivá barevnost, daná plným rozezníváním alikvotních tónů. K interpretaci staré hudby, která tvoří značnou část jejího repertoáru, používá moderních nástrojů, přičemž přísně zachovává dobové zvyklosti a od roku 1998 ji hraje v původním ladění (415 Hz), které je téměř o půl tónu nižší než ladění užívané v současnosti. Cílem nižšího ladění je lepší vyznění jednotlivých tónin a jejich souzvuků, umožňuje také snadnější práci s alikvotními tóny a větší zvukovou barevnost.

Gabriela Demeterová koncertovala v Evropě, Spojených státech, Jižní Americe i v Japonsku. Spolupracovala s významnými tělesy a dirigenty po celém světě. Ve Spojených státech vystoupila v Indianapolisu s The Indianapolis Chamber Orchestra řízeným Kirkem Trevorem (2003) a na The Summer Music Festival v Columbii, v Japonsku se Sapporo Symphony Orchestra s dirigentem Tadaaki Otakou (2005), v Anglii s English Chamber Orchestra atd. Často však také koncertuje pro kruhy přátel hudby i v nejmenších místech České republiky.

V roce 2000 byla členkou Smetanova tria.

Od roku 1995 byla sólistkou a uměleckou vedoucí komorního souboru Collegium českých filharmoniků, který pod dojmem hry Gabriely Demeterové založil violista Jaroslav Kroft. Tento soubor se pod jejím vedením specializoval na interpretaci barokní hudby a málo známých děl českých autorů. V začátcích Collegia napomáhal souboru v jeho růstu i kariéře Václav Hudeček, který s ním také spoluúčinkoval. Collegium českých filharmonikůkoncertovalo po celé České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii a v Japonsku. Nahrálo několik kompaktních disků pro Supraphon i pro jiné firmy. Kupříkladu pro firmu Sony s harfistkou Janou Bouškovou a flétnistkou Ai Kanzaki za asistence dirigenta Leoše Svárovského Koncert pro harfu, flétnu a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta.V červnu 2005 předala Gabriela Demeterová vedení souboru Jaroslavu Kroftovi a založila Collegium Gabriely Demeterové, s nímž pracuje obdobným způsobem. Novinkou jsou vánoční koncertní turné po Japonsku.

V letech 2001–06 pořádala festival a mistrovské interpretační kurzy Barokní perly Gabriely Demeterové v Manětíně a dalších místech západních Čech, na nichž se s ní jako lektoři podíleli Giedré Lukšaité Mrázková a Jaroslav Tůma. Od roku 2003 organizační stránku akce zajišťoval Nadační fond Gabriely Demeterové, který kromě toho podporuje mladé hudební talenty a opravy kulturních památek v České republice.

Na základě provedení Dvořákova Houslového koncertu s dirigentem Liborem Peškem v pražském Rudolfinu (1994) získala exkluzivní smlouvu na vydávání nahrávek v Supraphonu, mezi nimiž je kromě jiného patnáct Biblických sonát se závěrečnou sólovou Passacaglií Heinricha Ignaze Bibera (s Jaroslavem Tůmou), Sonáty pro housle a cembalo Johanna Sebastiana Bacha (s Giedré Lukšaité Mrázkovou) či Dua pro housle a violu Karla Stamice, jejichž oba party nahrála postupně sama. Dosud největším ukončeným projektem je kompletní nahrávka houslových sonát Wolfganga Amadea Mozarta (s Norbertem Hellerem) na pěti discích firmy GZ Digital Media. Profilové CD se skladbami Pabla de Sarasateho, Antonína Dvořáka, Pjotra Iljiče Čajkovského a dalších skladatelů vydala roku 2005 dánská firma Klasiko.

Gabriela Demeterová hraje na housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. Violu má z dílny českého mistra Dalibora Bzirského z roku 2006.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Youngest Czech Performers (Panton 1994) – na klavír doprovází Jiří Pazour;

Old Czech Masters (Supraphon 1995; 2008) – s Pražským komorním orchestrem;

Heinrich Ignaz Franz Bieber: Mystery Sonatas II. (Supraphon 1997) – s Jaroslavem Tůmou;

The Italian Baroque (Waldmann 1997) – s Collegiem Českých filharmoniků;

Antonín Dvořák: Violin Concerto / Josef Suk: Fantasy for Violin and Orchestra (Supraphon 1998) – se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, dirigent Libor Pešek;

Kouzelné housle (Supraphon 1999; 2004) – s Collegiem Českých filharmoniků a dalšími umělci;

Johann Sebastian Bach: Six Sonatas for Violin and Harpsichord (Supraphon 2000) – s Giedré [Lukšaité] Mrázkovou;

Bedřich Smetana: Piano Trio in G Minor / Antonín Dvořák: Dumky (Supraphon 2000) – Smetanovo trio;

Clarinet Trios (Supraphon 2000) – s Ludmilou Peterkovou a Markétou Cibulkovou;

Karel Stamic: Six Duos for Violin and Viola, op. 1 (Supraphon 2002);

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonatas for Piano and Violin (GZ Digital Media 2003) – s Norbertem Hellerem;

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonatas for Piano and Violin II. (GZ Digital Media 2004) – s Norbertem Hellerem;

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonatas for Piano and Violin III. (GZ Digital Media 2004) – s Norbertem Hellerem;

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonatas for Piano and Violin IV. (GZ Digital Media 2005) – s Norbertem Hellerem;

Karel Stamic (Supraphon 2005) – Collegiem Českých filharmoniků a Ondřejem Vrabem;

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonatas for Piano and Violin V. (GZ Digital Media 2006) – s Norbertem Hellerem.

Literatura

I. Lexika

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2005, s. 101).

Osobnosti Česko. Ottův slovník (Praha 2008, s. 118–119).

 

II. Ostatní

Veber, Petr: Madona s houslemi (Harmonie [4], 1996, č. 6, s. 30–31) – interview.

Ruml, Ivan: Gabriela Demeterová vstoupila dvakrát do stejné řeky (Denní telegraf 23. 7. 1997, s. 11).

Stehlík, Luboš: [The Italian Baroque] (Harmonie [6], 1998, č. 2, s. 49) – recenze CD.

Srnka, Miroslav: Gabriela Demeterová točí pět koncertů za den (Harmonie [6], 1998, č. 10, s. 24–25) – interview.

Stehlík, Luboš: [Kouzelné housle] (Harmonie [7], 1999, č. 11, s. 48) – recenze CD.

Rozehnal, Ivo: [Sonáty] (Harmonie [8], 2000, č. 7, s. 43) – recenze CD.

Veber, Petr: Klarinetová tria (Harmonie [9], 2001, č. 2, s. 45) – recenze CD.

Vítová, Eva: Demeterová s Collegiem (Harmonie [10], 2002, č. 1, s. 7) – recenze koncertu.

Peška, Marek: Jsem v jednom kole. Známá houslistka Gabriela Demeterová připravuje festival vážné hudby (Večerník Praha, 29. 6. 2002, Pražské slovo s. 15).

Vejvarová, Michaela: [Carl Stamitz] (Harmonie [11], 2003, č. 1, s. 45) – recenze CD.

Pachovský, Zdeněk: [Carl Stamitz] (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 4, s. 46) – recenze CD.

Macan, Jiří: Gabriela Demeterová přivezla i své žákyně (Deník Mostecka, 16. 4. 2003, s. 18).

Hradecká, Dita: Nahrávací studia mne vždy deptala (Lidové noviny, 31. 7. 2003, s. 22) – interview.

Stehlík, Luboš: Wolfgang Amadeus Mozart (Harmonie [12], 2004, č. 8, s. 45) – recenze CD.

Pachovský, Zdeněk: [W. A. Mozart] (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 2, s. 45–46) – recenze CD.

Nesnídal, David: Naladit se co možná nejhlouběji (Mladý svět 46, 2004, č. 45, s. 20–23) – interview.

Hůlek, Julius: Collegium českých filharmoniků (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 3, s. 15) – recenze koncertu.

Bálek, Jindřich: Díky za Järviho (Harmonie [12], 2004, č. 5, s. 5) – recenze koncertu.

Eisenhammerová, Jitka: Gabriela není přísná učitelka (Večerník Praha 14, 6. 7. 2004, č. 132, s. 19) – interview.

Stehlík, Luboš: Wolfgang Amadeus Mozart (Harmonie [13], 2005, č. 1, s. 42) – recenze CD.

Stehlík, Luboš: Wolfgang Amadeus Mozart (Harmonie [14], 2006, č. 2, s. 50) – recenze CD.

Vítová, Eva: Gabriela Demeterová (Harmonie [14], 2006, č. 5, s. 30) – recenze koncertu.

Nedorostová, Běla: Manětín dává Demeterové sílu (Mladá fronta Dnes, 30. 5. 2006, Kraj Plzeňský Dnes, s. C/6) – interview.

Čech, Vladimír: Baroko je moje láska i odpočinek (Hospodářské noviny, 18. 7. 2007, s. 10) – interview.

Kaplanová, Dana: Bez houslí už nedokážu žít (Právo, 3. 9. 2007, s. 5) – interview.

Čekanová, Markéta: Manětín? Fantazie pro housle (Mladá fronta Dnes, 15. 1. 2008, Kraj Plzeňský Dnes, s. C/4) – interview.

(bkv) [Bokůvková, Věra]: Smetanovské dny 2008 poprvé (Plzeňský kulturní přehled 2008, č. 3, s. 4).

(aum): Vivaldi tour benefičně (Mladá fronta dnes 17. 5. 2008, s. D/5).

 

www.gabrielademeterova.com

www.collegiumcf.cz

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 16.4.2011