Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mátl, Lubomír

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, dirigent a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:6.3.1941
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.8.2020
Text
DíloLiteratura

Mátl, Lubomír, sbormistr, dirigent a hudební pedagog, narozen 6. 3. 1941, Brno, zemřel 9. 8. 2020, Praha.

 

Jeho rodiče i sourozenci se věnovali hudbě. Se sborovým uměním se začal seznamovat jako člen Brněnského dětského sboru vedeného Františkem Lýskem. Na brněnské konzervatoři studoval hru na varhany u Josefa Černockého, klavír u Viléma Vaňury a skladbu u Theodora Schäfera. Na JAMU absolvoval s vyznamenáním u Josefa Veselky obor dirigování sboru (1965) a u Richarda Týnského dirigování orchestru (1967). Zde pokračoval (1968–72) aspiranturou v oboru řízení sboru u Josefa Veselky. Během studií složil scénické hudby k činoherním inscenacím Ze života hmyzu, Maryša a dalším. Od roku 1963 byl sbormistrem Brněnského vysokoškolského sboru, po roce 1966 jeho uměleckým vedoucím; v této funkci pokračoval i po přejmenování tělesa na Brněnský akademický sbor (1970) až do roku 1982, kdy jeho vedení převzal jeho žák Petr Chromčák. V roce 1975 se stal členem, po půl roce sbormistrem a později také uměleckým vedoucím Pěveckého sdružení moravských učitelů (do roku 2015). Souběžně působil jako hlavní sbormistr s povinností dirigenta v Janáčkově filharmonii (1972–78) a ve Slovenské filharmonii, hlavní sbormistr v Pražském filharmonickém sboru (1981–92) a sbormistr v Pěveckém sboru Českého rozhlasu (1992–95). Jako sbormistr pravidelně spolupracoval s Rossiniho operním festivalem v Pesaru (Itálie), a to od roku 1983 a operním festivalem ve Wexfordu (Irsko) od roku 1995. V letech 1995–2000 spolupracoval s pěveckým sborem Radio France. Velmi početná byla jeho hostování u předních českých i zahraničních sborů a orchestrů. Pravidelně spolupracoval s předními dirigenty, mezi nimiž byl Václav Neumann, Zdeněk Mácal, Libor Pešek, Jiří Kout, Otakar Trhlík, Zubin Mehta, Claudio Abbado, Gerd Albrecht, Helmut Rilling, Erich Leinsdorf, Georg Solti, Leonard Bernstein a další.

S Brněnským akademickým sborem uvedl novodobé premiéry několika barokních kantátových skladeb a řadu premiér soudobých českých skladatelů, především z moravské oblasti. S Pěveckým sdružením moravských učitelů nastudoval především stěžejní díla české sborové literatury 19. a 20. století včetně všech mužských sborů Leoše Janáčka. S Brněnským akademickým sborem a Pěveckým sdružením moravských učitelů získal řadu ocenění včetně prvních cen v domácích i zahraničních soutěžích – v Maďarsku, Itálii, Francii, Anglii atd. Jeho výkony byly zachyceny na mnoha nosičích firem Supraphon, Panton, Deutsche Grammophon, Naxos, Fonitcetra a dalších.

Při provedeních starších vokálně instrumentálních skladeb (Zelenka, Ryba, Rejcha a další) často řídil celý interpretační soubor.

Lubomír Mátl začal působit pedagogicky na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1972–78) a současně na JAMU, kde pokračoval od roku 1994 jako docent a od roku 2007 byl profesorem. Souběžně přednášel externě dirigování a další předměty na pražské AMU.

Z jeho šesti dcer Tereza a Markéta jsou koncertními a operními pěvkyněmi, Alžběta je jednatelkou hudební agentury ML production, Marie vystudovala hru na housle.


Dílo

Dvořák, Antonín: Dědicové Bílé hory (LP, Supraphon 1985; CD Supraphon 1997);

Petrželka, Vilém: Námořník Mikuláš (LP, Panton 1982);

Pěvecké sdružení moravských učitelů (LP, Panton 1982);

Dvořák, Antonín: Stabat Mater (LP, Opus 1982);

Dvořák, Antonín: Stabat Mater (LP, Supraphon 1983);

Brahms, Johannes: Chorwerke ( LP, Supraphon 1983);

Ryba, Jan Jakub: Česká mše vánoční (LP, MC, Supraphon 1983);

Dvořák, Antonín: Te Deum (LP, Supraphon 1985);

Zelenka, Jan Dismas: Requiem in D, Litanie omnium sanctorum (LP, Supraphon 1985);

Zelenka, Jan Dismas: Magnificat (LP, Supraphon 1985; CD Supraphon 1997);

Janáček, Leoš: Glagolská mše (LP, Supraphon 1985; CD, Supraphon1987);

Martinů, Bohuslav: Polní mše, Janáček, Leoš: Amarus (LP, MC, Supraphon 1985; CD, Supraphon 1997);

Bohuslav Martinů: Tři zpěvy, Čtyři madrigaly, Tři legendy – Pauer, Jiří: Madrigaly (LP, Supraphon 1985);

Kubík, Ladislav: Zpěvy naděje (LP, Panton 1985);

Poulenc, Francis: Lidská tvář (LP, Supraphon 1985);

Rossini, Gioacchino: Il viaggio a Reims (CD, Deutsche Grammophon 1985);

Eben, Petr: Missa cum populo (LP, Panton 1988);

Havelka, Svatopluk: Pogii Florentini ad Leonardum Aretinum epistopal de Magistri Hieronymi di Praga supplicio (LP, Panton 1988);

Suk, Josef: Epilog (LP, MC Supraphon 1988; CD, Supraphon 1989);

Rejcha, Antonín: Nový žalm (CD, Panton 1988);

Rejcha, Antonín: Requiem (CD, Supraphon 1989; 2005);

Rejcha, Antonín: Lenore (LP, 2 MC, Supraphon 1988; CD, Supraphon 2000);

Zelenka, Jan Dismas: Missa in D, Responsoria pro Hebdomada Sancta (výběr), Sub tuum praesidium no. 3 (LP, Supraphon 1990);

Eben, Petr: Religious Works (CD, Supraphon 1992);

Kabeláč, Miloslav: Symfonie č. 8 (CD, Panton 1993);

Britten, Benjamin: A Ceremony of Carols (CD, Supraphon 1996);

Pěvecké sdružení moravských učitelů (CD, Stylton, [1998]);

Janáček, Leoš: Choruses for male voices (CD, Naxos 2001);

Dvořák, Antonín: Mše D dur (CD, Supraphon 2004);

Markéta Mátlová (CD, Czech National Symphony Orchestra 2010).

Literatura

I. Lexika

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů (Praha 1982, s. 348–349).

SČHK, s. 813–814.

Kolář, Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, s. 87).

KS (= Steinmetz, Karel): Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013, s. 31). 

 

II. Ostatní

Kaduch, Miroslav: Ostravské matiné PSMU (Opus musicum 23, 1991, č. 1, s. 15–16).

Smolka, Jaroslav: [Lenora] (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 4, s. 44–45).

Petrdlík, Jiří: Pěvecké sdružení moravských učitelů ve sté sezóně (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 3, s. 13).

Hlubinka, Milan: Ohlédnutí za novoročním koncertem PSMU (Cantus 13, 2002, č. 2, s. 45).

Duzbaba, Oldřich: Svátek sborového zpěvu v kostele sv. Šimona a Judy (Cantus 14, 2003, č. 1, s. 30).

Petřvalský, Lukáš: [PSMU] (Harmonie [11], 2003, č. 10, s. 46–47).

Tománková, Marta: Dirigent Lubomír Mátl a jeho vztah k Ostravsku (Diplomová práce Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2008).

Suchánek, Alois: K osobnosti Lubomíra Mátla (Protimluv 2013, č. 3/4, s. 96–98).

Herodes, Zdeněk a kol.: Lubomír Mátl... Dirigentský mág (Ostrava 2016).

 

www.ceske-sbory.cz

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 16.8.2020