Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šatava, Oldřich

Tisk


Charakteristika: Hráč na bicí nástroje a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:25.8.1945
Text
Šatava Oldřich, hráč na bicí nástroje a pedagog, narozen 25. 8. 1945, Olomouc.
 
Na pražské konzervatoři byl v letech 1959–65 žákem Vladimíra Vlasáka a Stanislava Hojného. Vojenskou základní službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1964–66), v letech 1967–68 působil v Divadle Jiřího Wolkera v Praze. Od března 1968 je členem orchestru opery Národního divadla v Praze; současně působí od školního roku 1967/68 jako pedagog na pražské konzervatoři.
Šatava byl jako instrumentalista členem několika komorních souborů (mimo jiné Musica viva pragensis, Ars rediviva, Pražský soubor bicích nástrojů, Musica contemporalis di Praga a další), spolupracoval rovněž s Due Boemi a Souborem pražských trubačů. Provedl mimo jiné skladby Ivana Zelenky (Fantazie pro tympány a žestě, premiéra 1965), Jana Hanuše (Koncertantní symfonie pro varhany, tympány, harfu a smyčce, 1970, Sonata seria pro housle a bicí nástroje, 1976), Lukáše Matouška (Aztékové, 1980), Miroslava Hlaváče (Impulsione pro housle a bicí nástroje, 1984), Jiřího Družeckého (Dvojkoncert pro hoboj, tympány a orchestr), Jana Tausingra (Čmáranice po nebi, 1969), Ivo Jiráska (Portrét ženy, 1974), dále díla Jindřicha Felda, Karla Sodomky, Miloslava Kabeláče, Miloslava Ištvana, Benedykta Konowalského, Jana Klusáka, Marka Kopelenta, Ladislava Kubíka, Zbyňka Vostřáka, Karla Reinera, Jiřího Smutného, Sofie Gubajduliny, Karla Husy, Oliviera Messiaena, André Joliveta a dalších. Šatava, jehož interpretační výkon byl v roce 1974 vyznamenán Cenou kritiky v Berlíně, vyvíjí od roku 1990 rovněž četné aktivity ve Společnosti perkusionistů České republiky.
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 2.7.2008