Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Štrunc, Jiří 2)

Tisk


Charakteristika: sbormistr a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:19.4.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.6.2015
Text
Literatura

Štrunc, Jiří, sbormistr a pedagog, narozen 19. 4. 1931, Plzeň, zemřel 16. 6. 2015, Karlovy Vary.

 

Základy hudebního vzdělání získal na Hudební škole Jana Vlčka v Plzni, kde se učil hrát na housle. Hrál také na violu a violoncello. Byl členem plzeňských pěveckých sborů. Po maturitě absolvoval hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1953), hudební vzdělání si rozšířil dálkovým studiem oboru hudební výchova a hra na hudební nástroje na Vysoké škole pedagogické v Praze. Krátce učil na základní škole v Nýřanech, poté na Střední pedagogické škole v Sušici. Tam začal spolupracovat s pěveckým sborem Mládí, s nímž brzy uskutečnil řadu příležitostných vystoupení a koncertů. V Sušici realizoval první autorské večery věnované skladbám regionálních autorů, ale také Petru Ebenovi. Se sborem Mládí se zúčastnil tehdejší Soutěže tvořivosti mládeže. V roce 1965 byla Střední pedagogická škola přesunuta do Karlových Varů, kam se přestěhoval i Štrunc a záhy zde založil Dívčí pěvecký sbor. V době svého největšího rozkvětu pořádal sbor až několik desítek koncertů ročně a pravidelně se účastnil soutěží doma i v zahraničí, poprvé v roce 1977 do Jugoslávie, dále do Polska, Velké Británie, Francie, Sovětského svazu a Holandska, po roce 1990 také do USA, na Maltu ad. Ve většině soutěží patřil Dívčí pěvecký sbor pod Štruncovým vedením k nejlepším a získal řadu ocenění. V roce 1970 se sbormistrovi podařilo prosadit založení celonárodní soutěže sborů středních pedagogických škol, která se konala jednou za dva roky v Karlových Varech. Pro soutěž pak psali povinné i další skladby přední čeští skladatelé jako Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Jiří Matys, Zdeněk Šesták a další. Jiří Štrunc se založením a další organizací této soutěže s náročným soutěžním programem a povinnými skladbami zasloužil o rozvoj mladých českých sborů. Vedle vedení Dívčího pěveckého sboru spolupracoval Štrunc s dalšími pěveckými kolektivy: Karlovarským dětským sborem, Komorním ženským sborem učitelek mateřských škol, Karlovarským dětským sborem místní ZUŠ Antonína Dvořáka. Vedl také Smyčcový orchestr ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Za svoji sbormistrovskou a hudebně výchovnou práci získal několik ocenění: Cenu Františka Lýska, Čestnou plaketu za zásluhy o rozvoj hudebního života a dvořákovské tradice v Karlových Varech, Cenu města Karlových Varů. 


Literatura

Sieber, Rudolf: Písně přátelství v letech 1975–84 (Praha 1985, s. 146–48).

Křinavcová, J.: Pohled do historie a metod práce Karlovarského dívčího sboru SPgŠ (diplomová práce, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita, 1988).

Fiala, Jaroslav: K životnímu jubileu sbormistra J. Štrunce (Cantus, 2001, č. 1, s. 54–56.)

Štrunc, Jiří: Karlovarský dívčí sbor a skladby mu věnované (in: Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje, Karlovy Vary 2004, s. 143–46).

Trymlová, J.: Jiří Štrunc – sbormistr a pedagog (diplomová práce, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita, 2005).

Fiala, Jaroslav: Jiří Štrunc – osobnost karlovarského hudebního života. Vzpomínání na hudební minulost (Karlovy Vary 2014, s. 52–61).

 

Jaroslav Fiala

Datum poslední změny: 21.1.2016