Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Domino 1)

Tisk

(Pramínek, Sluníčka, Cvrčci)

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Text
Literatura

Domino, dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti 1993.
 
Sbor pracuje při Základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy Ilji Hurníka v Opavě. Jeho přípravnými sbory jsou Pramínek, Sluníčka a Cvrčci. Zakladatelkou Domina a zároveň sbormistryní je Ivana Kleinová. Repertoár sboru zahrnuje široké slohové spektrum. Domino spolupracuje se Slezským divadlem v Opavě; členové sboru účinkovali v Pucciniho opeře Bohéma, v Janáčkových Příbězích lišky Bystroušky a dalších dílech. Sbor absolvuje každoročně několik desítek koncertů doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Lucembursko, Polsko, Francie, Švýcarsko atd.). Nástrojové doprovody k písním hrají někdy sami zpěváci, jelikož jsou nezřídka také žáky instrumentálních oborů ZUŠ V. Káhila v Opavě. V letech 1996 a 2000 obsadilo Domino první místo na Celostátní soutěži výběrových dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně.
Literatura
www.sbor.cz
www.zsochranova.cz
 
Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 20.1.2009