Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Art-n

Tisk


Charakteristika: Orchestr, sbor a muzikálová sekce

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1998
Text
Literatura

Art-n, orchestr, sbor a muzikálová sekce, zahájení aktivity 1998.
 
Umělecké sdružení Art-n sdružuje profesionální umělce a příznivce hudební tvorby a interpretace, tance, herectví a vizuálního umění. Soubor byl založen v Praze roku 1998 a skládá se ze tří sekcí: orchestru, sboru a muzikálové sekce. Sdružení se specializuje zejména na soudobou a multimediální hudební tvorbu, ale i na interpretaci méně známých děl vážné hudby. 
Orchestr, historicky nejstarší součást sdružení, byl založen roku 1998 Romanem Z. Novákem, skladatelem, dirigentem, sbormistrem a současným vedoucím orchestru. Ke kmenovým členům orchestru dále patří Vít Reichel (klarinet), Markéta Stivínová (flétna), Viktor Mazáček (housle), Kristýna Polaková (violoncello) a Markéta Cukrová (mezzosoprán). Jako hostující osobnosti vystoupili v rámci souboru také Jan Čech (klavír), Jiří Bárta (violoncello), Adam Plachetka (bas) či Helmut Oehring (skladatel). Muzikálová sekce Art-n působí v rámci sdružení od února 1996 a jejími členy jsou mladí lidé ve věku 12–19 let z pražských škol s rozšířenou výukou německého jazyka. Jako významná spolupracovnice v oblasti tance zde působí Marta Lajnerová. Nejmladší součástí sdružení je sbor. Vznikl na přelomu let 2006/07 a jeho členy jsou zkušení sbormistři amatérských a profesionálních pěveckých sborů.
Činnost sdružení zahrnuje zejména koncerty soudobé hudby, multimediální projekty a podporu mladých talentovaných umělců. Náplní koncertů vážné hudby, které se konají několikrát do roka v různých prostorách v Praze a jiných městech České republiky, bývá zejména interpretace méně známých děl z oblasti artificiální hudby. Soubor často spolupracuje se sólisty a pražským Zpěváckým spolkem Hlahol. K nejdůležitějším koncertům sezóny pak patří pravidelná účast souboru na vánočních a novoročních koncertech v Německu, vánoční benefiční koncert v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě a rezidenční pobyty u některých partnerských souborů v Evropě. V rámci koncertů soudobé hudby zahrnuje soubor do svého programu skladby českých a zahraničních autorů 20. a 21. století a snaží se přispět k podnícení zájmu o tuto oblast hudby. Jejich multimediální projekty, jež oživují prostory obvykle nevyužívané ke kulturním účelům, prezentují zejména tvorbu Romana Z. Nováka. Tvůrčím záměrem těchto projektů je propojovat jednotlivé umělecké oblasti a prověřovat hranice jejich vzájemné komunikace. V posledních letech bývají jejich účastníky i neslyšící umělci, zvláště z řad profesionální skupiny VDN složené z absolventů oboru Výchovná dramatika na brněnské JAMU. Cílem těchto multimediálních projektů je aklimatizace člověka v jakémkoli prostoru a umocnění vnímání ojedinělosti vybraného prostoru a jeho architektury. V neposlední řadě se soubor zabývá podporou mladých talentovaných umělců, kteří spoluprací s profesionálními orchestry a umělci získávají cenné podněty a zkušenosti pro rozvíjení vlastní osobnosti. Součástí tohoto směru je i původní autorská tvorba pro mládež, v jejímž rámci vznikly v minulých dvou letech dva muzikály pro mládež.
K významným vystoupením souboru v minulosti patří např. koncertní turné ve Velké Británii (Wales), Německu (Lipsko, Drážďany, Míšeň), Itálii (Giussano, Lecco, Bergamo), premiéra skladby Romana Z. Nováka F.R.A.G.M.E.N.T.Y 28. května 2005 v Národním muzeu v Praze, premiéra opery Romana Z. Nováka Beze dne a bez noci 30. října 2005 ve Stavovském divadle v Praze a její repríza 12. listopadu 2006 v Kleine Szene der Semperoper v Drážďanech, provedení muzikálů pro mládež Nachtaugen (2006) a Kdo sní a kdo nevidí (2006), provedení Velké mše c moll Wolfganga Amadea Mozarta v Itálii (Bergamo, Lecco) atd.
Literatura
Arriva dalla Reppublica Ceca il Coro Artn Die Di Praga (La Provincia di Lecco,19, 26. 1. 2007, s. 36).
Villani, Marcelo – Sala, Angelo: La Grande Messa di Mozart a Lecco la „prima“ italiana (La Provincia di Lecco, 19, 30. 1. 2007, s. 34).
 
http://www.art-n.cz
 
Tereza Berdychová
Datum poslední změny: 27.11.2007