Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ars cameralis

Tisk


Charakteristika: Vokálně instrumentální soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1963
Text
Diskografie

Ars cameralis, vokálně instrumentální soubor, zahájení aktivity 1963.
 
Ansámbl, založený hudebním skladatelem a klarinetistou Lukášem Matoušem, se programově zaměřuje na interpretaci středověké hudby 13. až 15. století a hudby současné. Bohatý repertoár je stále rozšiřován nejen o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů, ale i o nově vzniklá díla. Soubor Ars cameralis se snaží (často až didaktickým způsobem) sestavovat programy svých vystoupení tak, aby posluchači jejich prostřednictvím snáze pronikli do světa středověké hudby a začali ji přijímat jako samozřejmost.
Středověkou hudbu a středověké hudební nástroje studoval umělecký vedoucí souboru Lukáš Matoušek v Londýně. O středověkých hudebních nástrojích a interpretaci středověké hudby pak přednášel na mezinárodních muzikologických konferencích. Odtud pramení i zasvěcenost, s níž soubor k interpretaci středověké hudby přistupuje. Historická inspirace, jež pramení ze studia autentického materiálu, prostupuje i celou Matouškovu skladatelskou tvorbu. Od roku 1990 působí jako hudební ředitel a dramaturg hudebního vydavatelství Studio Matouš.
Členy souboru jsou mezzosopranistka Oldřiška Musilová, která nahradila zakládající členku a dlouholetou sólistku souboru Zuzanu Matouškovou 1944–96, hudební skladatel Hanuš Bartoň, klavírista Milan Langer a violista Jiří Richter. Všichni členové souboru, včetně jeho vedoucího, Lukáše Matouška, ovládají hru na množství historických nástrojů. Z bohatého gotického a raně renesančního instrumentáře souboru vybíráme: varhanní portativ, cembalino, středověký cimbál, gotickou harfu, flétny, jednoručky, kamzičí rohy, šalmaje, krumhorny, kornamusy, chalumeau, křídla, chorus, trumšajt, fidulu, rybebku, citolu, kotlíky a cymbalu. Soubor se zúčastnil řady významných hudebních festivalů u nás i v zahraničí, zaměřených na všechny žánry vážné hudby včetně soudobé. Své nahrávky pořizuje exkluzivně pro Studio Matouš.
Diskografie
Bird of Paradis – Kabinet kuriozit Rudolfa II (CD-ROM Avant Bozell 1997);
Gotická hudba v Čechách (CD Studio Matouš);
Guillame de Machaut: Písně (CD Studio Matouš);
Hudba Karlovy University I. (CD Studio Matouš);
Hudba Karlovy University II. (CD Studio Matouš);
Hudba Karlovy University I.+ II. (CD Studio Matouš);
Michael Maier: Atalanta fugiens (CD Avant Bozell 1997);
Lukáš Matoušek: Chamber music(CD Studio Matouš 1998);
Jaroslav Rybář: Chamber music (CD Studio Matouš).
 
Věra Mikulášková
Text

Datum poslední změny: 24.8.2007