Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Capella Antiqua Renesex

Tisk

(Camerata RSX)

Charakteristika: Instrumentální soubor staré hudby

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1977
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1992
Text
Capella Antiqua Renesex (Camerata RSX), instrumentální soubor staré hudby, zahájení aktivity 1977, ukončení aktivity 1992.

V roce 1977 se v Praze začalo scházet šest hudebníků s úmyslem hrát českou světskou renesanční hudbu z let 1550–1620 na dobové nástroje tak, aby se přiblížili tehdejšímu zvuku. Hudebníci souboru, jehož pojmenovali Renesex (renesanční sextet), hojně studovali dobové prameny a techniky. Jejich snahou bylo při hře na dobové nástroje správně artikulovat, přirozeně improvizovat ozdoby a divise. Soubor hrál v proměnlivých nástrojových seskupeních. Podle vzoru renesančních hudebníků uměl každý ze členů souboru hrát na více nástrojů, aby mohli tvořit nástrojová obsazení tak, jak to vyžadoval charakter příslušné skladby.
Uměleckým vedoucím Cameraty RSX byl architekt Daniel Špička. Členové souboru se postupně měnili; ke stálejším patřili: Eva Richtová, Jana Lewitová, Ingeborg Žádná, Kateřina Špičková, Rudolf Měřinský, Vladimír Vimr, David Freeman a další. Po roce 1991 se někteří členové začali více věnovat hře na jediný historický nástroj, snažili se profesionalizovat, a to buď jako sólisté nebo ve sdruženích, která již neměla potřebu multiinstrumentalistů. Camerata v době největšího rozmachu byla schopna utvořit smyčcový, flétnový a crumhornový soubor. Hráli také v tzv. broken consortech, které nemívají pouze homogenní nástrojové obsazení.

Věra Mikulášková
Text

Datum poslední změny: 24.8.2007