Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Collegium musicum brunense

Tisk


Charakteristika: Instrumentální soubor staré hudby

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1961
Text
Collegium musicum brunense, instrumentální soubor staré hudby, zahájení aktivity 1947, ukončení aktvity 1961.

První hudební společnost s názvem Collegium musicum byla v českých zemích založena v roce 1616, a to v Praze. Vznik instrumentálního souboru staré hudby Collegium musicum, založeného v roce 1908 Hugo Riemannem při uměnovědném ústavu lipské univerzity, podnítil zakládání obdobných souborů i na našich vysokých školách. Na brněnské univerzitě zformoval ve třicátých letech Collegium musicum Vladimír Helfert, a to jako doplněk hudebněvědného semináře. Soubor si po roce 1945 vytvořil vazbu na hudebně historické oddělení Moravského muzea a přijal název Collegium musicum brunense. Pod vedením Jaroslava Pohanky pak sdružovalo studenty univerzity, ale i konzervatoře a pokračovalo v činnosti Helfertova univerzitního Collegia.
První koncert tělesa se konal v létě roku 1947. Koncerty organizoval Jaroslav Pohanka ve spolupráci s muzikology Janem Rackem a Theodorou Strakovou. Repertoár sestával převážně z nově objevených skladeb starých českých mistrů. Collegium musicum brunense uskutečňovalo nejen koncerty svého sdružení, nýbrž zvalo i hosty a pořádalo další hudební akce. V roce 1952 to byly ku příkladu besedy o českých skladatelích, další ročník byl věnován cyklu „Oživená minulost“ (např. pořad z 12. září 1952 – Umlklé hudební nástroje). Od roku 1957 soubor pravidelně nahrával pro rozhlas, v sezóně 1958/59 zařadil do svého plánu i cykly abonentních koncertů. Převážnou většinu vystoupení pořádal v Brně, pravidelně však hostoval i v Praze (v letech 1958 a 1961 účinkoval na Pražském jaru) a vystupoval na koncertech po celé republice. Mnohé z nich byly prováděny na původních nástrojích zapůjčených z domovského Moravského muzea.
K prvním členům souboru patřili hráči Janáčkova kvarteta Jaroslav Trávníček, Miroslav Matyáš, Jaroslav Kratochvíl, Karel Krafka a varhaník Vratislav Bělský.
V roce 1961 došlo k rozdělení souboru. Starší členové začali vystupovat pod uměleckým poradenstvím Jaroslava Trávníčka, který však záhy soubor s novým názvem Komorní orchestr Bohuslava Martinů z časových důvodů předal Josefu Těšíkovi. Tento ansámbl v současnosti vede Lubomír Čermák. Příležitostně vystupují se všeobecným repertoárem a hrají výhradně na moderní nástroje. Další část původního osazenstva přetrvává jako Collegium musicum, komorní orchestr bez dirigenta. Ten v roce 1963 zkonsolidoval Miroslav Matyáš pod novým názvem Čeští komorní sólisté. Tento orchestr uskutečňoval koncerty pod hlavičkou již jen zaštiťujícího sdružení hudebně historického oddělení Moravského muzea v Brně Collegium musicum brunense. Nyní jsou Čeští komorní sólisté komorním orchestrem Státní filharmonie Brno a hrají díla starých, zejména českých mistrů, a to na moderní nástroje.
Tradice riemannovského muzicírování v rámci ansámblů s názvem Collegium musicum dodnes žije na českých univerzitách, kde bývá do výukových plánů pravidelně zařazován předmět stejného jména.

Věra Mikulášková
Text

Datum poslední změny: 24.8.2007