Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pantůček, Viktor

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, pedagog, dramaturg, popularizátor

Datum narození/zahájení aktivity:14.11.1977
Text
Dílo

Pantůček, Viktor, muzikolog, pedagog, dramaturg, popularizátor, narozen 14. 11. 1977, Brno.

 

Po maturitě na gymnáziu v Brně na Vídeňské (1992–96) pracoval jako knihovník v hudebním oddělení Knihovny Jiřího Mahena v Brně (1996–2004). Zároveň studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1997–2003), absolvoval diplomovou prací Politické motivy v tvorbě Miloslava Kabeláče. Od roku 2003 pracuje na doktorské práci na Ústavu hudební vědy FF MU, kde je zároveň od roku 2006 zaměstnán jako vědecký pracovník, od roku 2007 jako asistent. Zde také přednáší a vede semináře z oblasti umění a kultury po druhé světové válce a managementu v kultuře. V letech 2005–06 pracoval v Moravském zemském muzeu jako správce E. W. Korngold Centre Brno. Soustavně se věnuje pramennému výzkumu archivů uměleckých skupin, organizací a svazů. Jako badatel, dramaturg a popularizátor se věnuje především současné hudební tvorbě. Jako člen dramaturgické rady a aktivní zpěvák pěveckého sboru VUT Vox Iuvenalis se zasadil o ambiciózní dramaturgické směřování tělesa (Schnittke, Penderecki, Pärt, Slavický, Kyas). Od roku 2012 se podílí na dramaturgii Expozice nové hudby. Od roku 2008 je také členem nezávislé dramaturgické rady Filharmonie Brno.


Dílo

Studie (výběr)

Politické motivy v tvorbě Miloslava Kabeláče. Magisterská diplomová práce (Brno 2003)

O počátcích hudebního experimentování v Československu. (Literární noviny XVI, 2005, s. 8)

Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let. (HIS Voice 6, 2006, s. 16–18)

"Neither" Mortona Feldmana a Samuela Becketta : "opera" mezi výtvarným uměním a literaturou. (Opus musicum 6, 2006. s. 53–56)

Musica politica. Budování nového řádu (Opus musicum 1, 2007, s. 36–37)

Josef Berg píše Janu Novákovi. (Opus musicum 2, 2007, s. 45–46)

Populární hudba na klubovním večeru SČS konaném 21. 3. 1951. (Opus musicum 3, 2007, s. 50–52)

Úvahy o Novém umění nebo Nové hudbě v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. (Opus musicum 5, 2007, s. 31–35)

Expozice experimentální hudby poprvé. (Opus musicum 1, 2008, s. 42–43)

Historie hudby budoucnosti. (HIS Voice 4, 2008, s. 28–29)

Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně. (Opus musicum 3, 2008, s. 47–49)

První festival k poctě Leoše Janáčka. (Opus musicum 4, 2008, s. 43–44)

 

Jan Špaček

Datum poslední změny: 20.11.2015