Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sedláčková, Simona

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:23.6.1975
Text
Dílo

Sedláčková, Simona (provd. Kostrhunová), muzikoložka, narozena 23. 6. 1975, Městec Králové.

 

Po absolutoriu na teplické konzervatoři (1996) pokračovala ve studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1997–2003). Absolvovala studijní stáž v rámci programu Erasmus Socrates na Univerzitas de Cadiz ve Španělsku (2000). V letech 2002–07 se jako odborná pracovnice Johna Tyrrella podílela na dohledávání a transkripci pramenů k životu a dílu Leoše Janáčka pro dvoudílnou monografii Janáček. Years of a Life (Londýn 2006 a 2007). Krátce působila jako lektorka v Památníku Leoše Janáčka a dokumentátorka v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně (2003–04) a jako produkční Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (2006–07). Od roku 2004 je odbornou pracovnicí Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2011 je odbornou pracovnicí Centra pro inovaci uměnovědných oborů tamtéž. Badatelsky se zaměřuje na výzkum regionálního folkloru, dějiny a teorii české etnochoreologie a folkloristickou činnost Leoše Janáčka. V posledních letech se specializuje též na hudební lexikografii, je autorkou, redaktorkou a editorkou hesel v ČSHS.


Dílo

Monografie

Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti (1. vyd. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2011, Musicologica.cz, sv. 5), spoluautoři Petr Macek a Petr Ch. Kalina.

Český hudební slovník osob a institucí. Hudební publicisté, muzikologové a autoři textů o hudbě (1. vyd. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2011, Musicologica.cz, sv. 3), spoluautoři Petr Macek a Petr Ch. Kalina.

Český hudební slovník osob a institucí. Metodika hudebně lexikografické práce. Pravidla pro autory - seznam zkratek - aktualizovaný stav (Český hudební slovník osob a institucí 2012, 1. vyd. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2012, Musicologica.cz, sv. 6), spoluautoři Petr Macek a Petr Ch. Kalina.

Český hudební slovník osob a institucí 2012 (1. vyd. Praha - Brno, Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita Musicologica.cz, sv. 6, 2012), spoluautoři Petr Macek a Petr Ch. Kalina.

 

Studie a stati ve sbornících (výběr)

Opatrovnice Karla Absolona – Lucie Bakešová (in: Sborník muzea Blansko, s. 175–187, 2007).

Český hudební slovník osob a institucí (Opus musicum roč. 40, č. 2, s. 22–24, 2008).

Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Certifikovaná metodika (in: Musicologica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita 45, 1–2, s. 283–297), spoluautoři Petr Macek a P. Ch. Kalina.

 

Petr Ch. Kalina

Datum poslední změny: 26.11.2014