Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Flašar, Martin

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, houslista

Datum narození/zahájení aktivity:24.4.1979
Text
DíloLiteratura

Flašar, Martin, muzikolog, houslista, narozen 24. 4. 1979, Brno.


Na brněnské Konzervatoři vystudoval hru na housle (abs. 1999), dále pokračoval ve studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno (2005 Mgr., diplomová práce Jan Novák - žák Bohuslava Martinů; 2010 Ph.D., disertační práce Le Corbusier, I. Xenakis, E. Varèse: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace). V letech 1998–2000 byl členem orchestru ND Brno, jako houslista se uplatňuje v souboru barokní hudby Hofmusici a jazzovém seskupení Indigo Quartet. Od roku 2004 zastává funkci redaktora hudební revue Opus musicum, v roce 2007 začal pedagogicky působit na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (obor Teorie interaktivních médií). V letech 2007–09 byl tajemníkem Společnosti Vítězslava Nováka. K jeho okruhům muzikologického zájmu patří hudba 20. stol., elektroakustická hudba a prostor, multimédia a hudba a technologie.


Dílo

Studie

Jan Novák – stav pramenů a bádání (Opus musicum 37, 2005, č. 1, s. 32–33, spoluautor Jan Čižmář).

Jan Novák, žák Bohuslava Martinů (Hudební věda 43, 2006, č. 1, s. 59–74).
Tři příběhy Steva Reicha (Opus musicum 38, 2006, č. 6, s. 50–52).

Edgard Varese - elektronická poezie pro děti (Opus musicum 39, 2007, č. 6, s. 34–36).
E. Varese – I. Xenakis – Le Corbusier: Poeme électronique. Problém reprodukovatelnosti uměleckého díla (in. Hudba, integrácie, interpretácie, Nitra 2008, s. 50–64).
The East of the West: The conditions under which electroacoustic music existed in Czechoslovakia, 1948-1992 (The proceedings of the EMS08 conference 2009).

Návrat Jana Nováka do USA (Musicologica brunensia 58, 2009. s. 45–52).

E. Varese – I. Xenakis – Le Corbusier: Poeme électronique (1958) (Hudobný život 2009, č. 1–2, s. 52–54).

Aus dem Schatten hervortreten. Bohuslav Martinu und Jan Novak (Österreichische Musikzeitschrift 2009, č. 11–12, s. 46–49).

Příliš hlučná samota. MP3 přehrávače a konstrukce individuálního prostoru (in. Musical culture and education in international society, Nitra 2010, s. 82–92).

Jan Novák: Musica Poetica Latina. Od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby? (Musicologica Brunensia 45, 2010, 1–2, s. 95–102)

Martinů nebo Janáček? Janáčkovské aluze v tvorbě Jana Nováka (in. Janáčkiana Ostrava 30, 2010, s. 77–84).

 

Literatura

http://is.muni.cz


Jana Spáčilová

 

Datum poslední změny: 2.2.2011