Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Drlíková, Eva

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, hudební kritička a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:19.7.1946
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.12.2018
Text
DíloLiteratura

Drlíková, Eva (roz. Klimešová), muzikoložka, hudební kritička a redaktorka, narozena 19. 7. 1946, Brno, zemřela 21. 12. 2018, Brno.

Po maturitě na brněnském gymnáziu na Vídeňské ulici (tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škola Koněvova) studovala v letech 1964–69 na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně hudební vědu – diplomní práce u Jana Racka z oboru hudební historie Hudba na zámku ve Strážnici obhájena 1969; v letech 1966–69 fakultativně navštěvovala estetický seminář u doc. Olega Suse (disertační práce Komické a vážná hudba a rigorózní zkoušky roku 1980 na katedře muzikologie Filozofické fakulty brněnské university, PhDr.). Po ukončení vysokoškolských studiích nastoupila jako redaktorka do nově založené hudební revue Opus musicum, které byla v letech 1983–99 šéfredaktorkou. V roce 1999 iniciovala vznik obecně prospěšné společnosti Opus musicum (zde působila v letech 1999–2007 jako statutární zástupce). Zároveň 1994–97 pracovala jako hudební redaktorka v nakladatelství Editio Praga a externě pedagogicky působila v Ústavu pro hudební vědu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; v letech 1995–2000 externě přednášela estetiku, hudební kritiku a hudební management na JAMU v Brně, 1999–2005 působila v Nadaci Leoše Janáčka.
Vedle redakčního působení v časopisu a v nakladatelských organizacích (pracovala v edičních radách Editio Praga, Editio Janáček, redigovala dvacet svazků Knižnice Opus musicum, Acta janáčkiana a další publikace, včetně editace janáčkovských pramenů hudební i nehudební povahy), badatelský zájem Evy Drlíkové nejvíce směřoval k novodobé hudební historii (s přihlédnutím k moravikám, brunensiím a janáčkianám; v současnosti se např. podílí na vzniku úplné databáze Janáčkových nápěvků mluvy). Od  sedmdesátých let se uplatňovala jako hudební kritik a hudební publicista v denním tisku a časopisech (např. Rovnost, Brněnský večerník, Opus musicum), i v brněnském rozhlase a v televizi. Účastnila se řady domácích i zahraničních konferencí (např. v Brně, Praze, St. Louisu, Regensburgu, Paříži a jinde) Z její iniciativy vzniklo v Brně Informační a studijní centrum Leoše Janáčka a současně i nakladatelství Edito Janáček, zaměřující se na vydávání souborného kritického díla Leoše Janáčka (zde byla až do roku 2006 ve funkci ředitele; nyní je ředitelkou Nadace Leoše Janáčka).
Za svou práci na hudebním poli byla několikrát vyznamenána např. Oceněním ministra kultury u příležitosti Roku české hudby (1984), Čestným oceněním České hudební rady za muzikologickou činnost (1999) či Cenou Nadace Leoše Janáčka za ediční zpracování souborného kritického vydání literárního díla Leoše Janáčka (2006 – společně s Theodorou Strakovou).


Dílo

Knihy
Janáček a Hukvaldy (Praha, Česká hudební společnost 1984; spoluautoři: Jiří Fukač, Jiří Vysloužil, Bohumír Štědroň, Miloš Budík);
Leoš Janáček. Život a dílo v datech a obrazech / Chronology of his life and work/ Leben und Werk in Daten und Bildern / La Vie et l´Oeuvre en dates et en images, (Brno 2004, též japonsky:Tokyo 2006).

Studie a stati

Komické a hudba (O poťouchlé bylině a seriózním kvítí). (in. Hudba a literatura, sborník ze stejnojmenného symposia ve Frýdku-Místku 1981 (Frýdek-Místek 1983, s. 83–86);
Hudební publicistika v Brně a šifra –k (in. Gracian Černušák a otázka české hudební historiografie, kritika, lexikografie, pedagogiky a výchovy hudebního publika, sborník ze stejnojmenné hudebněvědné konference v Brně 1982, Brno 1983, s. 78–81);
Hudební časopisy na Moravě (in. Morava v české hudbě; sborník ze stejnojmenné hudebněvědné konference v Brně 1984, Brno 1985; s. 104–105);
Vladimír Helfert a jeho rod (Od barona k občanovi) (in: Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Sborník z hudebněvědné konference k 100. výročí narození pokrokového vědce a člověka, Brno 1986, Brno 1987; s. 102–105);
(Vážná) příroda a (veselé) umění (in. Umění a příroda, sborník ze stejnojmenného sympozia ve Frýdku-Místku 1986, Frýdek-Místek 1989, s. 37–40);
Henry Cowell, Leoš Janáček and Who Were The Others? (in. Janáček and Czech Music. Proceedings of The International Conference St. Louis 1988, p. 295–300);
Die Brünner Deutschen und ihr Operntheater in der Epoche der 1. Tschechoslowakischen Republik (Von Brünner Komponisten an den heimischen Bühnen zwischen 1918–1935 aufgeführte Opern) (in. 4 Sudetendeutsch tschechisches Musiksyposium Regensburg 1996, Regensburg 1996, S. 127–38);
Vladimír Helfert: osobnost a rod (in. Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu, Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno 1993, s. 107–111);
Ediční činnost Jana Racka a Bohumíra Štědroně se zřetelem k osobnosti Leoše Janáčka (in: Musicologia brunensis, 2 – sborník příspěvků z mezinárodní hudebněvědné konference Brno 2005, Praha 2005, s. 162–166);
Jak se Janáček stal sousedem-akademikem (in. Sborník prací FFMU, H 41,Brno 2006. s. 53–59);
...ale vnucovat se nechci“. Literární universum dramatika Leoše Janáčka (in. Sborník prací FFMU, H 42–43 (Brno 2007–2008, s. 105–111);
Příspěvek k ediční práci při kritickém vydání Janáčkova literního díla (in. Fenomén Janáček včera a dnes, sborník ze stejnojmenné mezinárodní konference Konzervatoř Brno 2004, Brno 2006, s. 93–99);
Ein Akkord aus kleiner Gefühlswolke versus Exaktes Denken widerspiegelt sich in der Sprachrichtigkeit (in. Mezinárodní muzikologické kolokvium Leoš Janáček, Culture européenne et création, Paris 2008, sborník v tisku;
Fugy šarmantní aneb Jak Chmelíček k Janáčkovi přišel a naopak (in. Sborník mezinárodní hudebněvědné kolokvium Moravského podzimu 2008 v tisku).

Ediční činnost
(výběr z redigovaných knih a hudebnin)
Josef Berg: Dějiny atentátu v Čechách a na Moravě, bibliofilie (Brno 1986);
Die Korngolds und Ihre Zeit / The Korngolds and their Era. Sborník z mezinárodní konference u příležitosti Korngold Anniversary Brno 1997 (Brno 2000);
Leoš Janáček: Concertino. Partitura a party. Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka (eds. Leoš Faltus a Eva Drlíková) (Brno 2001);
Erich Wolfgang Korngold – Hudební dny/ Music Festival / Musiktage (Brno 2002);
Leoš Janáček: Literární dílo 1, 2. Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka (eds. Eva Drlíková, Theodora Straková) (Brno 2002, 2003);
Z(a)tracená hudba (Brno 2004);
Leoš Janáček: Teoretické dílo 1, 2. Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka (eds. Eva Drlíková, Leoš Faltus, Svatava Přibáňová) (Brno 2005, 2006);
Leoš Janáček: Fugy pro klavír. Souborné kritické vydání díla Leoše Janáčka (eds. Lehel Donath, Jakob Knaus, Eva Drlíková) (Brno 2008).

Literatura

 

Kateřina Hnátová: V jednom kusu do Opusu. Rozhovor s dlouholetou redaktorkou (v letech 1984–2000 šéfredaktorkou) časopisu a editorkou Knižnice Opus musicum Evou Drlíkovou (in: Opus musicum, roč. 41, 2009, č. 1, s. 39–40).

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 2.6.2010