Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Malý, František

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Text

Malý, František, muzikolog, narozen (?)

 

Studoval hudební vědu na Filozofické fakultě UJEP v Brně (PhDr.). Od roku 1981 je kurátorem oddělení dějin hudby MZM, v letech 1998–2007 byl vedoucím oddělení. Věnuje se výzkumu české a moravské hymnodie, kantorské figurální hudby v Čechách a na Moravě, je kurátorem sbírky hudebních nástrojů. Dále se zaměřuje na editorskou činnost - vydávání památek kantorské hudby 18. stol. (kritické edice pastorel, moravských zpěvoher a sepolker, varhanních skladeb apod.) - dosud 15 vydaných titulů, např. F.A.Míča, J. Schreier, J.J.Ryba, A.Michna z Otradovic ad.

Vyučuje též na základní hudební škole v Jevišovicích.

 

Simona Sedláčková

 


Datum poslední změny: 27.5.2015