Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dohnalová, Lenka

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka a organizátorka

Datum narození/zahájení aktivity:20.5.1957
Text
DíloLiteratura

Dohnalová, Lenka, muzikoložka a organizátorka, narozena 20. 5. 1957, Rakovník.
 
Absolvovala humanitní gymnázium v rodišti (1972–76), abiturientský jazykový kurz (francouzština, ruština, ukončen státními zkouškami 1977) a kurz techniky administrativy. Hudební vědu studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1977–82, PhDr. 1988 v muzikologii se zaměřením na hudební estetiku). Postgraduální doktorské studium konala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Ph.D. 1998 na základě práce Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR. Absolvovala i kurzy fyzioterapie (1998), psychoterapie (1997–98) a kurzy v managementu a fundraisingu.
 
Hlavními oblastmi profesního zájmu jsou elektroakustická hudba, sémiotika, estetika, analýza hudebního života, hudební průmysl. Od 1990 pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (zejména stanicí Vltava), publikuje časopisecky, přispívá na domácích i zahraničních konferencích (na 200 textů).
 
Pracovala 1988–94 v Hudebním oddělení Divadelního ústavu v Praze (zaměření na analýzu, poradenství a dokumentaci státních orchestrů, publikace článků z oblasti hudby a divadla), 1994–99 v Ústavu pro hudební vědu AV ČR (zaměření na obor hudební lexikografie, estetika, sémiotika), po mezidobí 1999–2002, kdy působila ve svobodném povolání, zaměstnána v letech 2002–05 v Informačně koordinačním centru Česká hudba 2004 (Divadelní ústav v Praze, koordinátorka programu Rok české hudby), od 2006 v hudební sekci Divadelního ústavu (od 2007 hudební sekce Institutu umění – Divadelního ústavu).
 
Rozvíjí bohatou činnost hudebně organizační (výběr z funkcí): byla členkou poroty mezinárodní soutěže Musica nova (1993), České komise pro UNESCO (2000–07), výboru mezinárodní soutěže pro mladé výtvarníky Vox humana (2000–04), grantové komise zahraničního odboru Ministerstva kultury (2002–06), koordinátorkou programu Česká hudba 2004 (2002–05), členkou dramaturgické rady Správy českých center (2004-06), komise pro přípravu vládního programu Koncepce účinnější podpory umění v letech 2007–13 (2006–07).
Nadále ve funkcích (výběr): tajemnice České hudební rady (od 1993), ředitelka a členka poroty mezinárodní soutěže Musica nova (od 1999), členka komise Programu podpory orchestrů Ministerstva kultury ČR (od 2003), pověřená komisařka české expozice MIDEM (od 2006), členka komise Visegradského fondu pro rezidenční pobyty (od 2006), grantové komise OUK Ministerstva kultury (od 2007), koordinátorka české části výročního projektu Martinů Revisited (od 2007), produkční a koordinátorka projektu Špalíček (Martinů, od 2007).
 
Spolupráce na projektech (výběr): CD-R Encyklopedie Diderot (výběr hudby, redakce technické zpracování, 1999); Encyklopedie Diderot (supervize oboru hudba, autorka hesel,  1999–2001); autorka CD-R Katalog české elektroakustické hudby (grant Ministerstva kultury Výzkum a vývoj 2000–01, vydáno 2002); koordinátorka vládního programu Česká hudba 2004 ( 2002–05); autorka podkladové studie z oblasti hudby pro schválenou vládní Koncepci účinnější podpory umění 2007–13 (2005,  MK ČR), autorka studie z oblasti hudby projektu Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru (2007, OPRLZ:CZ.04.1.03/5.2.00.1./0057);  řešitelka hudební části projektu MK ČR Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (od 2007, DD06P03 Odbor umění a knihoven 002), spoluautorka hudební části projektu Kulturní a kreativní průmysl (od 2007, DD07P03 OUK003).
Dílo
Publikace, interní a studijní materiály (výběr)

Česká hudební sémiotika (rkp. v archivu Nadace Český hudební fond, 1990);
Základy hudební sémiotiky I-II-III (týmová práce, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1992, zde ve svazku II. s Jiřím Fukačem texty Zhudebňování textu – textování hudby, s. 108–126, a Vztah hudby a slova, s. 200–216, samostatně Zaměřenost k semióze: sémantické gesto, rukopis atp., s. 270–276);
Der Einfluss von Schall und Music auf den menschlichen Organismus (Music als Wert, sborník mezinárodní konference, Praha, Ústav pro hudební vědu AV ČR 1996, s. 122–136);
Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 2001, 236 s.);
Czech Orchestras (Praha, Divadelní ústav 2005, 70 s.);
Vývoj světového kulturního trhu a inspirace kulturními politikami (Opus musicum 38, 2006, č. 2–3, s. 69–72);
MIDEM 2007 – shows, diskuse a trh s hudbou (Harmonie 2007, č. 3, s. 3);
Czech Music Guide (Praha, Institut umění-Divadelní ústav 2007, 84 s.);
MIDEM 2008 – Reportáž z hudebního veletrhu MIDEM 2008. Snadněji, zajímavěji, levněji, ekologičtěji (Harmonie 2008, č. 3, s. 3);
The Plusses, Pitfals and Prospects of Electro-acoustic Music (in: Czech Music Quarterly 2008, č. 1, s. 27–29).
Literatura
Haase, Miloš: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR (recenze, Opus musicum 33, 2001, č. 3, s. 61–62).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 4.7.2008