Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vozková, Jana

Tisk

(Novotná)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:16.1.1959
Text
DíloLiteratura

Vozková, Jana (roz. Novotná), muzikoložka, narozena 16. 1. 1959, Praha.

 

Hudební vědu vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1983, diplomová práce Vícehlasá zpracování mešního propria v období české renesance; PhDr. 1985), v roce 1991 obhájila na stejném pracovišti kandidátskou práci (CSc.) s názvem Chorální offertorium s versy v repertoáru pražské metropolitní kapituly. V letech 1984–93 působila v Oddělení hudební historie Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd (stážistka, odborná pracovnice, vědecká pracovnice), následně pak v letech 1993–1999 v Ústavu pro hudební vědu Akademie věd České republiky jako samostatná vědecká pracovnice. Věnovala se zejména problematice polyfonní duchovní hudby a gregoriánského chorálu v českých pramenech. V letech 2000–05 pracovala na krátkodobé smlouvy pro hudební oddělení Národní knihovny a pro České muzeum hudby při řešení grantových projektů z oblasti evidence a katalogizace starších hudebních pramenů. Od roku 2005 pracuje v Oddělení (od r. 2006 v Kabinetu) hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky jako vědecká pracovnice, vedoucí knihovny a redaktorka časopisu Hudební věda.

 

Absolvovala několik zahraničních odborných stáží a studijních pobytů, a to: Penn University, Music Department (1991, Philadephia, USA); Catholic University of America (1995, Department of Music); hudební archiv Universität Erlangen-Freiburg (1997).

 

Badatelsky se Jana Vozková zaměřuje zejména na repertoár liturgické hudby středověku a renesance v českých pramenech; dále také na hudbu českých chrámových kůrů 18. - 19. století.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Torzo českého vícehlasého graduálu (Hudební věda 27, 1990, č. 3, s. 201–216).

Die Offertorienverse mit Tropen im Repertoar der Prager Metropolitan Kapitel (In: Cantus Planus Pécs, Budapest 1992, s. 445–62).

Neznámý rukopis v knihovně Národního muzea v Praze (Spoluautor Petr Daněk. Miscellanea musicologica 33, 1992, s.71–84).

Vícehlasé zpracování mešního propria v období české renesance (Miscellanea musicologica 33, 1992, s. 9–31).

K tonalitním vztahům offertoria Ave Maria (Hudební věda 29, 1992, č.1, s. 22–33).

Die Offertorien im Graduale des Arnestus von Pardubice (Miscellanea musicologica, 37, 1997, s. 89–104).

Graduale Arnesti, P VII, sig. P VII Knihovny metropolitní kapituly Praha (katalog) (Miscellanea musicologica, 37, 1997, s. 269–282).

Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky (Knihovna Plus, 2007, č. 1–2, s. 1–5).

Kryštof Harant - skutečnost a mýty (Hudební věda 44, 2007, č. 3–4, s. 382–384).

Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? 28. mezioborové sympozium k problematice 19. století (Hudební věda, 45,  2008, č. 1–2, s. 221–223).

Pozůstalost Nory Grumlíkové v Českém muzeu hudby - stav zpracování (Hudební věda, 46, 2009, č. 3,  s. 333–336).

 „…scientia, quae est in diebus his per nos pertractanda“, Cantus planus, Dobogókö 23.–29. 8. 2009 (Hudební věda, 46, 2009, č. 4, s. 431–433).

Literatura

I. Lexika

Vojtěšková, Jana (ed.): Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2006).

 

II. Ostatní

http://www.imus.cz/index.php/cs/pracovnici/32-jv

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 6.6.2014