Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kordík, Pavel

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a vědecký pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:6.2.1974
Text
DíloLiteratura

Kordík, Pavel, muzikolog a vědecký pracovník, narozen 6. 2. 1974, Plzeň.

 

Po studiích kytary u Zdeňky Holé na konzervatoři v Plzni (1988–94) pokračoval ve studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1993–99). Už během studií se profilovalo jeho budoucí vědecké zaměření na hudební analýzu a hudbu 20. století. Kromě Ivana Vojtěcha ho nejvíce odborně ovlivnili Marta Ottlová a Milan Slavický. Titul Mgr. získal obhajobou diplomové práce Witold Lutoslawski: Le livre pour orchestre pod vedením Ivana Vojtěcha a následně pokračoval v doktorském studiu (1999–2005). Titul Ph.D. získal obhajobou disertační práce Symbolistní poezie a hudba Vítězslava Nováka. Analýza cyklu „Údolí nového království“, op. 31, 1903 též pod vedením Ivana Vojtěcha.

Od roku 1999 je pracovníkem Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. V roce 2004 pracoval v Département de la Musique, Bibliotèque Nationale de France, kde zpracovával Fonds Montpensier, ve kterém jsou uloženy archiválie vztahující se k české hudbě ve Francii i ve světě, zejména z dvacátých a třicátých let 20. století. V roce 2008 absolvoval dvouměsíční stipendijní pobyt při Maison des Sciences de LʼHomme ve Strasbourgu.

Kordíkovým badatelským zaměřením je hudební historie 20. století a hudební analýza – zvláště se specializuje na analýzu vztahu hudby a slova.

Pro časopis Hudební věda zpracovává od roku 1999 roční soupisy muzikologické produkce v českých zemích. Spolupracuje s národní skupinou International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) v rámci projektu Répertoire international de littérature musicale (RILM). V současné době se zabývá dílem Miloslava Kabeláče.


Dílo

Dílo literární

 

 

Práce tiskem nevydané       

Witold Lutoslawski: Le livre pour orchestre (Praha, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1999; magisterská diplomová práce, vedoucí Ivan Vojtěch, oponent Milan Slavický).

 

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách

Vítězslav Novák a symbolismus. Údolí Nového Království, op. 31, 1903 (Praha, Etnologický ústav Akademie věd České republiky 2007).

 

Studie, stati a analýzy (výběr)

K polyfonní struktuře Preludia ze Suity c moll pro loutnu Johanna Sebastiana Bacha /BWV 997/ (Hudební věda 37, 2000, č. 1–2, s. 102–110).

Slovo a jeho zhudebnění. Prolog z Novákova cyklu Údolí nového království – analýza (Hudební věda 39, 2002, č. 2–3, s. 245–276).

La modernité de Vítězslav Novák dans le cycle des mélodies „Údolí Nového království“ [La Vallée du nouveau royaume] op. 31, 1903 (Hudební věda 41, 2004, č. 1–2, s. 85–93).

Zvukomalba v písni Skonejšení Vítězslava Nováka (in Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, Praha, Agora 12006, s. 32–47).

Mezi hudbou a slovem. Mezi tajemstvím a tichem. Eufemias Mysterion pro soprán a komorní orchestr na řecká slova op. 50 Miloslava Kabeláče (Hudební věda 44, 2007, č. 3–4, s. 307–345).

Prostá píseň – umění kompozice. Miloslava Kabeláče Šest ukolébavek (1956) (Hudební věda 46, 2009, č. 3, s. 277–308).

Ukolébavka v prostoru – prostor v ukolébavce. Miroslava Kabeláče Šest ukolébavek (1956) (Hudební věda 46, 2009, č. 4, s. 393–417).

Nad texty šesti ukolébavek Miloslava Kabeláče (in Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Kabeláč – Ištvan (5.–6. prosince 2008) (Praha, Agora 12010, s. 156–160).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

MGG2 (Svatopluk Havelka, Miloslav Ištvan, Jiří Jaroch, Vladimír Lébl, Josef Matěj, Vít Nejedlý, Vladimír Sommer, Boleslav Vomáčka, Zbyněk Vostřák, Václav Vačkář, Dalibor Cyril Vačkář, Tomáš Vačkář).

 

Drobnější práce, články, recenze, zprávy, různé

Jean-Paul Olive: Alban Berg, le tissage et le sens (Hudební věda 37, 2000, č. 1–2, s. 169).

All things are numbers. Iannis Xenakis je mrtev (Lidové noviny 14, 8. 2. 2001, č. 33, s. 19).

Ladění v hudební teorii a praxi, Praha 20. dubna 2005 (Hudební věda 42, 2005, č. 2, s. 235–236).

Co se smí a nesmí v hudbě 20. a 21. století, Praha 29. března 2005 (Hudební věda 43, 2006, č. 3, s. 330–331).

Fonds Montpensier (Hudební věda 44, 2007, č. 1, s. 111).

 

Bibliografie

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1998 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 36, 1999, č. 4, s. 559–569).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1999 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 37, 2000, č. 3–4, s. 349–374).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2000 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 39, 2002, č. 1, s. 83–111).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2001 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 39, 2002, č. 4, s. 395–421).

Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze)

(Ikaros 6, prosinec 2002, č. 12, elektronický zdroj, dostupné z <http://www.ikaros.cz/ejournal/1> [citováno 20. 11. 2010]; spoluautoři Václav Kapsa a Zuzana Petrášková).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2002 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 40, 2003, č. 4, s. 407–420).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2003 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 41, 2004, č. 3–4, s. 433–453).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2004 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 42, 2005, č. 3–4, s. 419–445).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2005 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 43, 2006, č. 4, s. 425–445).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2006 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 44, 2007, č. 3–4, s. 405–423).

Recent publications 2007: Czech Republic. (Fontes artis musicae 55, 2008, č. 4, s. 682–683).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2007 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 45, 2008, č. 3–4, s. 421–445).

RILM v České republice 2007/2008 (Hudební věda 46, 2009, č. 1–2, s. 217–218).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2008 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 46, 2009, č. 4, s. 435–453).

Recent publications in musik 2009: Czech Republic (Fontes artis musicae 56, 2009, č. 4, s. 12–14).

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2009 (s doplňky z předchozích let) (Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 428–449).

RILM v České republice (Hudební věda 48, 2011, č. 1, v tisku).

Literatura

Recenze, zprávy

 

Hůlek, Julius: Rok 2001 – 50 let IAML a 30 let ČNS IAML (Národní knihovna – knihovnická revue 12, 2001, č. 1, s. 51–52).

Hůlek, Julius: Výroční kongres IAML 2001 (Národní knihovna – knihovnická revue 12, 2001, č. 4, s. 296–297).

Holečková, Anežka: Recenze knihy „Vítězslav Novák a symbolismus“ (P. Kordík) (Člověk, 15. 12. 2007, č. 9, elektronický zdroj, dostupné z <http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008061901>; [citováno 2. 4. 2011]).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 13.12.2011