Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Harmonia Mozartiana Pragensis

Tisk


Charakteristika: Dechové okteto

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1999
Text
Literatura

Harmonia Mozartiana Pragensis, dechové okteto, zahájení aktivity 1999.
 
Dechový oktet Harmonia Mozartiana Pragensis založil v Praze roku 1999 fagotista a kontrafagotista Luboš Fait. Těleso se věnovalo interpretaci děl Wolfganga Amadea Mozarta a jeho českých součastníků. Právě jejich dílům byl věnován koncertní cyklus deseti koncertů Bohemia-Austria, které se konaly pod záštitou České komise pro UNESCO. V roce 2001 se do čela souboru postavil Richard Hein a soubor začal interpretovat také české současné skladatele.
Vedle Richarda Heina jsou členy orchestru hobojisté Bedřich Hejsek a Josef Obrázek, klarinetisté Jaromír Valášek a Michal Studničný, fagotisté Pavel Douba a Jakub Hořejší a na postu lesních rohů hrají Václav Fürbach a Luboš Fait. Párové obsazení nástrojů odpovídá obsazení hudebních těles 18. století.
Kromě řady koncertů pro kruhy přátel hudby, účinkoval soubor na festivalu Toujours Mozart, pořádaném mnichovskou Mezinárodní nadací na podporu kultury a civilizace v Salzburgu, Praze a Vídni. Pravidelně vystupuje na Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, v roce 2004 se zúčastnil 11. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Musica Ecumenica a o dva roky později byl přizván k účinkování na Pražském jaru.
Roku 2004 započala Harmonia Mozartiana Pragensis u příležitosti svého pětiletého výročí 1. ročník minifestivalu Medové odpoledne, který je propagací včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit.
Se souborem úzce spolupracoval holandský muzikolog Bastiaan Blomhert a Eric Baude-Delhommais, umělecký vedoucí Ensemble Philidor.
Literatura
Hůlek, Julius: Harmonia Mozartiana Pragensis (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 12, s. 12).
Hůlek, Julius: Harmonia Mozartiana Pragensis (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 6, s. 12)
Zapletal, Petar: Harmonia Mozartiana Pragensis u sv. Martina ve zdi (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 11, s. 19).
Zapletal, Petar: Toujours Mozart (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 3, s. 3–5).
Hůlek, Julius: Objevné poznání dechové harmonie (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 6, s. 10–11).
Živná, Magdalena: Z festivalu komorní hudby v Českém Krumlově (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 9, s. 5–6).
Hůlek, Julius: Harmonia Mozartiana Pragensis v Artiu (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 4, s. 9–10).
Hůlek, Julius: Harmonia Mozartiana Pragensis v novém roce (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 3, s. 11).
Pokorný, Petr: Soudobá hudba v Artiu (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 8, s. 17).
Jarolímková, Hana – Slavíková, Jitka: Festival komorní hudby Český Krumlov jubilejní (Hudební rozhledy 58, 2006, č. 8, s. 20).
Hůlek, Julius: Nevšední večer premiér (Hudební rozhledy 58, 2006, č. 8, s. 34).
Pokorný, Petr: Dechová harmonie na Bertramce (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 7, s. 24).
 
http://www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm
 
Kristýna Grycová
Datum poslední změny: 5.3.2008