Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fiala, Tomáš

Tisk


Charakteristika: sbormistr a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.8.1933
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.2.2021
Text
DíloLiteratura

Fiala, Tomáš, sbormistr a pedagog, narozen 20. 8. 1933, Praha, zemřel 27. 2. 2021, Ústí nad Labem.

 

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy studoval u Josefa Plavce, Karla Háby, Felixe Zrna a Eduarda Herzoga obor Hudební výchova pro školy 3. stupně (1951–54) a na Státní konzervatoři Praha hru na klavír (státní zkouška 1954), sborový zpěv a řízení sboru (státní zkouška 1955).

Hudební výchovu vyučoval v letech 1954–58 na Střední pedagogické škole v Litoměřicích, v letech 1958–59 na 1. odborné střední škole v Děčíně a v letech 1959–2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (1959–64 Pedagogický institut, 1964–2001 samostatná Pedagogická fakulta), kde byl od roku 1980 docentem a od roku 1987 profesorem.  Zde ve funkci vedoucího katedry hudební výchovy (1979–91) vybudoval nové obory sbormistrovství, hra na klavír a sólový zpěv. Kromě toho externě vyučoval na Konzervatoři Teplice (1971–75, 1989–92).

Pedagogické působení Tomáše Fialy provázela bohatá sbormistrovská práce. Vedl Dívčí sbor Střední pedagogické školy Litoměřice (1954–58), Pěvecké sdružení severočeských učitelů Česká Lípa (1955–85), který řídil na více než 800 vystoupeních doma a v šesti evropských zemích, v rozhlase i v televizi, dále vedl Pěvecké sdružení děčínských učitelek (1958–65), ústecký sbor Universitatis iuvenes (1959–92), který řídil na více než 1000 vystoupeních doma a ve dvanácti evropských zemích, v rozhlase a televizi doma i v zahraničí, operní sbor Městského divadla v Ústí nad Labem (1992–95) a Pěvecké sdružení litoměřických učitelů (1995–2010).

Sborovým zpěvem se Tomáš Fiala také zabýval ve svých literárních pracích, přednáškách, kritikách a recenzích. Kromě prací, uvedených v seznamu díla, napsal odborné příspěvky do jubilejních sborníků Pěveckého sboru severočeských učitelů (1963, 1973, 1978, 1988, 1998), Smíšeného pěveckého sboru Pedagogické fakulty Ústí nad Labem (1969, 1984), Ústeckého dětského sboru (1986), Pionýrského dětského sboru Jizerka (1986), Ještědu (1977), Pěveckého sdružení litoměřických učitelů (2000, 2005) a sboru Spevácky zbor slovenských učiteľov (2011). Mezi jeho přednáškami vyniká Mezilidské vztahy ve vysokoškolském pěveckém sboru, přednesená na odborných konferencích roku 1984 v Ústí nad Labem a v Nitře a roku 1985 v Olomouci.

Tomáš Fiala byl po mnoho let předsedou habilitačních a jmenovacích komisí, členem porot domácích i zahraničních sborových soutěží, členem poradních sborů pro sborový zpěv, předsedou Severočeského oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů (1968–91) a hlavním odborným a organizačním garantem sympozií Cantus Choralis v Ústí nad Labem (1993–2001).

Mezi mnoha oceněními dominují Cena Ferdinanda Vacha (1995), Cena Bedřicha Smetany (2004) a Senior Prix (2009).


Dílo

Dílo literární:

 

Naše mužská sborová tělesa (diplomová práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1954).

Improvizace klavírního doprovodu lidových písní (skripta, Praha 1963) – spoluautoři: Josef Petzold, Ladislav Burlas a Erika Kociánová,

Podíl českého učitelstva na vývoji sborového zpěvu v Severočeském kraji (in: Sborník Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, řada Hv, Praha, 1976).

Význam koncertů pěveckých sborů v harmonickém rozvoji dětské osobnosti (kandidátská disertační práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1978).

Význam koncertů pěveckých sborů v harmonickém rozvoji dětské osobnosti (in: Sborník Pedagogické fakulty Ústí nad Labem, řada Hv, Praha, 1982).

Zamyšlení nad některými výchovnými aspekty v činnosti dětských pěveckých sborů (in: Sborník Pedagogické fakulty Ústí nad Labem., řada Hv, Praha, 1986).

Literatura

I. Lexika

Český biografický slovník XX. století (Praha, Litomyšl 1999, s. 308).

Kolář Jiří: Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, s. 35–36).

 

II. Ostatní

Tvrdoň, Josef – Štědroň, Bohumír – Plavec, Josef – Hrčková, Naďa: Dějiny hudby (Bratislava 1973, s. 508).

Dějiny města Ústí nad Labem (Ústí nad Labem 1995, s. 293, 302).

Koukal, Pavel. Sbormistr tisíců zpěváků. (Severočeský deník, 16. 8. 2003, s. 3).

Šedivý, Ondřej. Pětasedmdesátiny Tomáše Fialy (Cantus, 2008, č. 3, s. 10–11).

Šedivý, Ondřej: Sbormistr a pedagog Tomáš Fiala – významná osobnost severočeského regionu (in: [sborník z konference] Hudební výchova 2009, Ostrava).

 

www.ceske-sbory.cz

www.sbory.cz

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 9.3.2021