Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hlahol

Tisk

(Vlastislav)

Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Text
Literatura

Hlahol (Vlastislav), smíšený pěvecký sbor, založen 1947, Chomutov.

 

Sbor založila v roce 1947 skupina zpěváků především z církevních sborů pod názvem Vlastislav, aby v poválečném pohraničí pomáhala prosazovat českou kulturu. Repertoár obsahoval především skladby českých skladatelů 19. a 20. stol. V rámci svého zachování po únoru 1948 byl sbor přinucen začlenit se do struktury Revolučního odborového hnutí, změnil svůj název na Hlahol (1951) a stále častěji vystupoval na politických akcích. To se projevilo i na výběru repertoáru, ve kterém se objevily angažované skladby našich a sovětských autorů.

Od začátku existence se v čele sboru vystřídala řada sbormistrů. Ke zlomu došlo po roce 1979, kdy se řízení sboru ujal Miroslav Šulc, který je hlavním dirigentem dosud. Pod jeho vedením se výrazně změnil repertoár směrem k renesanční a barokní hudbě, od politické tematiky směřoval opět k duchovní. Obohacením pro sbor byla v osmdesátých letech spolupráce s Magdou Martincovou, která zde působila jako hlasová poradkyně a druhý sbormistr.

V roce 1982 založil Hlahol tradici vánočních koncertů v Městském divadle Chomutov, na nichž mimo jiné prováděl ve spolupráci s komorním orchestrem Lidové školy umění v Chomutově a občas i dalšími sbory z Podbořan a Kadaně Rybovu Českou mši vánoční. Hosty bývali sólisté Národního divadla v Praze (např. Eduard Haken a Štefan Margita). Od roku 2000 tuto mši provádí o Štědrovečerní půlnoci v kostele sv. Ignáce v Chomutově s vlastními sólisty. Po změně režimu v roce 1989 přešel sbor pod Kulturní a společenské středisko města Chomutov, v roce 2002 se osamostatnil jako občanské sdružení.

Pod vedením Miroslava Šulce Hlahol spolupracuje s komorním orchestrem, který působil původně pod Lidovou školou umění (resp. Základní uměleckou školou) v Chomutově, nyní jako Komorní sbor města Chomutov. Sbor pravidelně vystupuje v Chomutově i blízkém okolí (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Osek u Duchcova, Krupka), spolupracuje s dalšími sbory (Rubín Podbořany, Canticorum Kadaň, Ženský komorní sbor Jirkov, Happy Smile Chomutov, V.I.S. Chomutova a další). Příležitostně vystupuje na mších, vernisážích a dalších kulturních a společenských akcích.

V letech 2001 a 2003 Hlahol vycestoval na soutěžní festivaly do Itálie. Roku 2001 na festivalu In… canto sul Gardia v Riva del Garda získal stříbrné pásmo v kategorii duchovní hudby. Roku 2003 na Napoli festival v Neapoli obsadil v kategorii duchovní hudby čtvrté místo. V roce 2005 se podílel na obnovené světové premiéře oratoria Jan Hus Carla Löweho, kterou řídil v německém Thumu za spolupráce několika německých a českých sborů Eberhard Auerswald.


Literatura
Ježil, František: Hlahol 1947–1997 (Chomutov 1997, n.).

Svejkovská, Miluše: Pěvecký sbor Hlahol Chomutov. Historie, současnost. (Diplomová práce, Katedra hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2005).

 

http://hlahol.webzdarma.cz/


Linda Mitrychová

Datum poslední změny: 17.3.2009