Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holý, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:14.6.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.9.2005
Text
DíloLiteratura

Holý, Miroslav, vojenský kapelník, narozen 14. 6. 1927, Mcely (okres Nymburk), zemřel 5. 9. 2005, Praha.


Vystudoval obecnou a měšťanskou školu, v letech 1935–39 se soukromě vzdělával ve hře na housle u bývalého vojenského hudebníka, později (1939–45) bral soukromé hodiny hry na trombon a zpěvu (baryton) a hrál v dětské kapele. Potom pracoval v Mladé Boleslavi a čtyři roky strávil ve velkém dechovém závodním orchestru Škoda Mladá Boleslav. Po válce přišel do Prahy, rok se věnoval soukromému studiu trombonu u Jaroslava Ušáka, pak byl krátce dělníkem ve Škodě Mladá Boleslav. Roku 1948 se stal hráčem orchestru pěšího pluku 36 (47), o rok později přešel do posádkové hudby Praha (hudby 5. pěší divize). Od roku 1950 působil u Hudby hradní stráže, která byla po rozpuštění v roce 1952 včleněna k Ústřední hudbě československé armády. U ní působil jako kapitán (1957), později velitel (1963) a plukovník (1980). V roce 1987 odešel do výslužby.

Dílo

Dílo literární


Svět tleská Ústřední hudbě (Naše vojsko, Praha 1990).
Literatura

Zpravodaj Klubu absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ a Svazu vojáků v záloze (č. 84, září 2005, s. 1).


Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 3.11.2009