Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Maiwald, Emil Alois

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:17.1.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity:asi po roce 1933
Text

Maiwald, Emil Alois, vojenský kapelník, pedagog a skladatel, narozen 17. 1. 1877, Opava, zemřel asi po roce 1933.

 

Roku 1893 vstoupil jako elév k hudbě pěšího pluku 57 posádkami v Krakově a haličském Tarnówě (1894). V letech 1897–98 se vzdělával na soukromé hudební škole v Opavě, pak pokračoval na vídeňské konzervatoři (1898–1907). Tam také absolvoval kurz učitele zpěvu pro vojenské vzdělávací ústavy. V letech 1907–09 se živil jako kapelník vídeňského kabaretu Sphinx a Malého divadla v Mnichově. Poté získal kapelnické místo u pěšího pluku 2 posádkami v rumunských sídlech Nagyszeben (Sibiu) a Brašov. Počátkem první světové války pobýval na frontě, ale roku 1915 byl s hudbou náhradního praporu přeložen do Prahy. Zde byl o dva roky později jmenován učitelem zpěvu, hudby a tance na zdejší kadetní škole. Po vzniku republiky získal místo prvního kapelníka Varieté Ronacher ve Vídni. V letech 1922–23 byl vojenským kapelníkem československého pěšího pluku 20 v Michalovcích, 1923–27 pěšího pluku 30 ve Vysokém Mýtě. Interpretační úroveň obou plukovních orchestrů byla v době jeho řízení hodnocena velmi kladně. V roce 1928 odešel do zálohy a žil v Praze. Rozsah jeho díla není znám, některé jeho skladby vydávaly Heinauer Verlag ve Vratislavi a Schuberthaus ve Vídni. Je také autorem hudby k filmu V tom domečku pod Emauzy (1933).


Literatura

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, kvalifikační listina, kmenový list).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/38 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

Bohumil Pešek Eva Vičarová

Datum poslední změny: 9.4.2009