Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Medal, Alois

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:1.1.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.4.1931
Text

Medal, Alois, vojenský kapelník, narozen 1. 1. 1878, Praha, zemřel 21. 4. 1931, Plzeň.

 

Po obecné a měšťanské škole vystudoval v letech 1891–97 hru na housle na pražské konzervatoři a poté nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 7 ve Štýrském Hradci. V letech 1898–1900 působil u pěšího pluku 35 v Plzni a ve Lvově. Následující dva roky byl členem orchestru městského divadla v Plzni, pak získal místo prvního houslisty u lvovské filharmonie (1. 9. 1902–15. 8. 1903). Poté se vrátil zpět do plzeňského divadla a působil zde jako houslista a od roku 1912 jako koncertní mistr. Po rozpoutání první světové války byl mobilizován k 7. pluku domobrany. S ním se dostal na ruské bojiště a upadnul do zajetí. Roku 1918 vstoupil do československých legií a stal se dirigentem a posléze kapelníkem hudby 3. střeleckého pluku. O rok později byl převeden pod informační a osvětový odbor československého vojska v Rusku, u nějž zajišťoval instrumentaci skladeb pro plukovní hudby. Krátce působil jako kapelník 12. střeleckého pluku. Roku 1920 se vrátil do vlasti a přijal místo učitele hudby a kapelníka v biografu Plzeň. V letech 1924–27 zastával funkci kapelníka u pěšího pluku 33 v Chebu.


Literatura

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Prášek, Vojtěch: Historie 12. československého střeleckého pluku (Praha 1938).

Heřmanský, Josef: Paměti legionáře (Mladá Boleslav 1998).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, kvalifikační listina, KLEG).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 14.4.2009