Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Capella Apollinis & Capella Apollinis trio

Tisk


Charakteristika: Instumentální soubor staré hudby

Text
Capella Apollinis (Capella Apollinis trio), barokní soubor (klavírní trio), zahájení činnosti 2002.

Ansámbl vznikl za účasti brněnských, pražských a bratislavských hráčů na dobové barokní nástroje. Zakladatelkou a uměleckou vedoucí se stala Barbara Maria Willi. Z širokého repertoáru barokního a klasicistního období se postupně vykrystalizovala orientace na českou starou hudbu s úmyslem představit zapomenuté skladby z moravských a českých archivů. Během svého působení soubor premiérově uvedl např. skladby pro soprán a orchestr z Moravského zemského muzea v rámci festivalu Concentus Moravie 2004: Ditters von Dittersdorf: Salve Regina a Antonio Vivaldi: Salve Regina (projekt byl natáčen Českou televizí). V rámci brněnského hudebního cyklu koncertů „Barbara Maria Willi uvádí...“ provedli novodobou premiéru lustonckého fagotu z Moravského zemského muzea a premiéru dvou fagotových koncertů. Soubor podnikl také koncertní turné v rámci mezinárodního hudebního projektu České Sny 2004 po Florencii, Utrechtu, Eupenu a účastnil se rovněž festivalu Mitte Europa. Významné byli i tři koncerty souboru na Kuhmo Chamber Music Festival ve Finsku. V reakci na tyto koncerty vzniklo několik článků a kritik ve finských novinách.
Soubor se skládá ze čtyř až osmi smyčců, cembala, flétny a hoboje. Mezi stálé členy souboru patří Eleonora Machová, Adéla Štajnochrová, Dagmar Valentová (barokní housle), Lydie Cillerová, František Kuncl, Michal Kuchařík (barokní viola), Marek Štryncl (barokní violoncello), Jana Semerádová (barokní a klasicistní flétna) a Barbara Maria Willi (cembalo a kladívkový klavír). Klavírní trio sestává z Jany Semerádové, Marka Štryncla a Barbary Marie Willi.
Soubor spolupracuje i s několika významnými osobnostmi domácího i zahraničního hudebního světa. Jde např. o Martinu Jankovou (soprán), Jiřího Bártu (violoncello), Magdalenu Koženou (mezzosoprán), Sergia Azzoliniho (fagot) a Ai Ikedu (fagot).

Lucie Plachá
Datum poslední změny: 27.11.2007