Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smíšený pěvecký sbor Orlice

Tisk

(Prozatímní zpěvácký spolek Orlice; Pěvecký sbor Orlice)

Datum narození/zahájení aktivity:6.6.1862
Text
Literatura

Smíšený pěvecký sbor Orlice (Prozatímní zpěvácký spolek Orlice; Pěvecký sbor Orlice), smíšený pěvecký sbor, založen 6. 6. 1862, Kostelec nad Orlicí.

 

Dne 6. června 1862 byl v Kostelci nad Orlicí založen pod názvem Prozatímní zpěvácký spolek Orlice mužský pěvecký sbor, jehož dirigentem se stal Jan Koráb. Slibný rozvoj zhruba padesátičlenného sboru přerušila prusko-rakouská válka (1866). Po jejím skončení se činnost souboru sice obnovila, ale výraznějším mezníkem v rozvoji byl až rok 1893. O dva roky později byl zřízen dámský odbor Orlice a 8. října téhož roku se poprvé sešel smíšený sbor, který aktivně rozvíjel svoji činnost až do roku 1924. Na následující tři roky se soubor odmlčel a teprve pod vedením sbormistra Aloise Felcmana, který vedl soubor po dobu pětatřiceti let, dosáhl svého vrcholu v počtu členů (58 ženských hlasů, 41 mužských hlasů) i v umělecké úrovni. Při oslavách pětasedmdesátého výročí založení obdržel sbor od Pěvecké Obce Československé zlatou plaketou a samostatně byla oceněna také řada členů sboru. V roce 1943 uvedl Smetanovu Prodanou nevěstu za hostování divadelního spolku Tyl a členů Národního divadla v Praze (Jiří Huml, Václav Lemberk a další). Představení dosáhlo velkého úspěchu, takže bylo v následujících dvou letech mnohokrát reprízováno. K oslavě kosteleckého rodáka skladatele Františka Ignáce Tůmy nastudovalo těleso v roce 1944 jeho skladbu Missa solemnis. V roce 1951 soubor provedl Dvořákovu Rusalku za přispění profesionálních pěvců Národního divadla v Praze (Jožka Němcová, Helena Bartošová-Schützová, Eduard Haken) a doprovodu orchestru z Kladna za řízení dirigenta Karla Vašaty. Roku 1966 sbor hostil Chor Franze Schuberta z německého Coswigu a následně odjel na koncertní cestu po německých městech (Coswig, Míšeň, Moritzburg, Fasanenschloss). K oslavě stopadesátého výročí narození Bedřicha Smetany v Roce české hudby 1974 uspořádal soubor společně s Prausovým pěveckým sborem z Rychnova nad Kněžnou a za doprovodu Orchestrálního sdružení vedeného Josefem Dobešem koncert v rychnovském Národním domě, v jehož závěru zazněla Smetanova Česká píseň. Vyvrcholením oslav Roku české hudby se stal koncert 26. června 1974 v Litomyšli, při němž vystoupila mezi 1300 zpěváky i řada členů sboru Orlice. V následujících letech se sbor pravidelně účastnil koncertů a pěveckých soutěží (festival pěveckých sborů okresu Ústní nad Orlicí ve Vysokém Mýtě, okresní přehlídka pěveckých borů v Dobrušce). Roku 1982 uspořádal spolek oslavu stodvacátého výročí svého založení, při jejíž příležitosti mu byla udělena bronzová medaile města Kostelce nad Orlicí a tehdejšímu sbormistru Rudolfu Formanovi čestné uznání. V roce 1989 se vedení sboru ujala Věra Růžičková. V dubnu 1998 přijalo těleso název Smíšený pěvecký sbor Orlice. Současnou vedoucí zhruba osmnáctičlenného sboru je Dagmar Potštejnská. 


Literatura

Marek, Pavel: 110 let pěveckého sdružení Orlice (Štafeta 1, 1972, s. 8–11).
Hlubinka, Milan: 140 let prostějovské Orlice (Cantus 13, 2002, 3, s. 47). 

www.ceskesbory.cz

Tereza Berdychová

Text

Datum poslední změny: 19.1.2010