Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bokůvková, Vlasta

Tisk

(Špetová)

Charakteristika: Hudební teoretička a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:6.1.1931
Text
DíloLiteratura

Bokůvková, Vlasta (roz. Špetová), hudební teoretička a pedagožka, narozena 6. 1. 1931, Plzeň.
 
Studovala český jazyk a hudební výchovu na plzeňské Vyšší pedagogické škole (1954–58) a hudební výchovu a hru na hudební nástroje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1961–66). Titul PhDr. obhájila tamtéž v roce 1968 rigorózní prací Norbert Kubát - monografická studie. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze získala v roce 1990 titul CSc. kandidátskou prací Kruh přátel hudby v Plzni (1938–1954) a jeho význam pro výchovu koncertního publika. V roce 1992 se habilitovala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem prací Soubor publikovaných prací: Hudební kultura regionu.
V letech 1950–61 vyučovala hru na housle a hudební nauku na LŠU v Kralovicích, Třemošné a v Plzni. Od roku 1961–76 a od 1990 – dosud působí jako lektorka a odborná asistentka na Pedagogické fakultě v Plzni (Katedra hudební kultury - housle, hlasová výchova, dějiny hudby). V letech 1976–90 vyučovala hudebně teoretické předměty na Konzervatoři v Plzni. Je aktivní členkou Umělecké rady opery DJKT v Plzni, komise SZZ z HV na FPE ZČU v Plzni, habilitační komise PF UK Praha a PF Ostravská univerzita, výboru Kruhu přátel hudby v Plzni, České společnosti pro hudební vědu, Praha.
Hlavními oblastmi jejího odborného zájmu je česká hudba 19. a 20. století, regionální hudební historie, hudební kritika a popularizace umělecké hudby.


Dílo

Monografie, vysokoškolské učebnice, učebnice
Dějiny hudby. Členka kolektivu vedeného prof. PhDr. Jaroslavem Smolkou, DrCs., vydáno v Praze, nakl. Togga, 2001. Kapitola V/3: Rozvinutý romantismus v našich zemích (hudební život, skladatelské osobnosti).
Antonín Devátý, český dirigent, skladatel a hudební pedagog (ZČU 1998);
Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovy (spoluautorka J. Jindrová). FPE ZČU, Plzeň 1998.

Články v odborných časopisech a sbornících

N. Kubát a hudební Plzeň (in: Sborník Pedagogické fakulty, Umění V, SPN Praha 1966, s. 123–148);
Světová premiéra Dvořákovy kantáty Svatební košile a plzeňská veřejnost (in: Sborník Umění a veřejnost 19. st., Albis international 1998, s. 165–169);
Chopinovy Mariánské Lázně  (Opus musicum 33, 2001, č. 5, s. 44);
22. Smetanovské dny a 25. Smetanova klavírní soutěž (Opus musicum 34, 2002, č.2, s. 40);
Plzeň patřila opět písni (Opus musicum 34, 2002, č. 6, s. 33–34);
Příspěvek Antonína Špeldy k hudební lexikologii (Opus musicum 34, 2002, č. 2, s. 67–68);
Festival "Smetanovské dny" v Plzni a specifika jeho dvacetileté tradice (Janáčkiana, 2000) Hudební festival jako fenomén hudební kultury 20. století (Ostrava 2002, s. 45–47);
Plzeňský hudební kruh a jeho vztah k hudebním úterkům Umělecké besedy v Praze (Miscellanea z hudebních konferencí České společnosti pro hudební vědu, 2001, s. 34–37);
J. B. Foerster a Plzeň na zlomu tisíciletí (Janáčkiáda 2001, Čeští hudební klasikové, Ostrava 2001, s. 95–97);
Elektroakustická hudba a Plzeň (Počátky computerového umění v Plzni, Plzeň 2002, s. 5–6);
Shakespearovské inspirace v písňové tvorbě J. Temla (Písňový žánr ve vážné hudbě 20. století, ZČU Plzeň, 2003).

Přílohy k CD - průvodní texty

Jan Slimáček - komorní dílo (2001);
Nová česká píseň – Potěšení (2001);
Vánoce s Mariellou (2001).

Literatura

Ulrychová Marta: K životnímu jubileum Vlasty Bokůvkové (Sborník Minulostí Západočeského kraje 36, Plzeň 2001, s. 307–310).
 
Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 19.2.2008