Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Barok Collegium

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1986
Text
Diskografie

Barok Collegium, komorní soubor, zahájení činnosti 1986, Praha.
 
Komorní sdružení Barok Collegium vznikalo postupně od poloviny sedmdesátých let dvacátého století, kdy se studenti pražské konzervatoře – hobojista a pozdější umělecký vedoucí souboru František Kimel spolu s houslistou Petrem Škvorem, violoncellistou Vladimírem Manouškem a varhanicí Jiřinou Pokornou – scházeli na kostelním kůru u svatého Jezulátka. Po jednom desetiletí došlo ke zformování tělesa, jež vystupovalo pod názvem Barok Collegium. Ačkoli název „barokní kolegium“ může evokovat specializaci na jisté hudební období, nutno dodat, že instrumentalisté interpretují též klasicistní a soudobou hudbu. Soubor absolvoval mnoho koncertních turné v tuzemsku i zahraničí, z nichž nejzásadnější byla zřejmě řada vystoupení v Alsasku a v okolí Nabonne. Ansábl často spolupracuje se členy České filharmonie a několikrát nahrával pro Český rozhlas; jeho flexibilitu potvrzují první veřejná provedení děl současných autorů Jaroslava Krčka (Barokní suita) a Františka Xavera Thuriho (Pinacoteka Pragensis). V současnosti Collegium vystupuje ve složení: František Kimel – hoboj; Jan Buble – housle; Vladimír Manoušek – violoncello; Hana Kimelová – cembalo; Jan Buble mladší – kontrabas.


Diskografie

Barokní zrcadlo (Agentura Music 1993).
 
Aleš Kučírek

Datum poslední změny: 16.12.2008