Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pražské kytarové kvarteto

Tisk


Charakteristika: Kytarové kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1984
Text

Pražské kytarové kvarteto, kytarové kvarteto, zahájení činnosti 1984, Praha.
 
Pražské kytarové kvarteto se zformovalo v průběhu roku 1984 na pražské konzervatoři. Soubor si zakrátko získal přízeň domácího i zahraničního publika, neboť pokryl přirozenou poptávku posluchačů po repertoáru stále více populárního nástroje. Členové sdružení jsou s to interpretovat repertoár hudby období renesance až po současnost. Umění jejich přednesu se stalo inspirací některým českým i zahraničním skladatelům (John W. Duarte, Štěpán Rak, Jacques Morel), kteří ansámblu dedikovali své kompozice. Kvalitu tělesa potvrzují opakovaná vystoupení na renomovaných festivalech (kupříkladu Pražské jaro) a živé přenosy televizních a rozhlasových stanic, jako například Radio France. Recenzenti oceňují nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale zejména perfektní souhru a osobité hudební výrazivo kvarteta. Současné složení: Marek Velemínský – umělecký vedoucí souboru, absolvent pražské konzervatoře a AMU; Václav Kučera – též absolvent pražské konzervatoře a zakládající člen; Jan Tuláček – rovněž absolvent pražské konzervatoře a AMU; Patrik Vacík – absolvent konzervatoře Pardubice.
Diskografie
Villa-Lobos, Gershwin, Moreno-Torroba Morel (Panton 1991);
Charles Bridge Variations (Bonton 1991);
Corelli, Bach, Telemann, Vivaldi (Panton 1994);
Štěpán Rak, John W. Duarte (Panton 1995);
Rave, Janáček, Prokofjev, Grieg, Fauré (Studio Principium 2006).
Literatura
www.pgq.cz
 
Aleš Kučírek
Datum poslední změny: 16.12.2008